Valitse sivu

Kutajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Avoin keskustelutilaisuus aiheesta ja tuoreista luontokartoitusten tuloksista pidetään 24.9. klo 18 Parinpellon leiri- ja kurssikeskuksessa Hollolassa. 

Kutajärven Natura 2000 -alueeseen kuuluvat Kutajärvi, Laasonpohja, Kirkkolahti, Lahdenpohja, Teräväiset sekä Kailanpohja. Tärkeä osa hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelussa on osallistaminen, johon yleisöilta on yksi väline. 

–    Vesialueiden omistajien, muiden käyttäjien kuten alueen asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden kommentit, toiveet ja ehdotukset alueen hoitoon ja käyttöön liittyen ovat tärkeitä. Illan tavoitteena on kuulla niitä, sanoo ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä.

Natura-alueiden keskeiset suojelutavoitteet tulevat jatkossakin ohjaamaan hoidon ja käytön suunnittelua. Natura-arvojen lisäksi toimintaa ohjaavat myös Kutajärven Natura-alueen yksityisten suojelualueiden rauhoituspäätösten sanamuodot. 

Laajat luontokartoitukset 

Hoitosuunnitelman kokoaa Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. Sen pohjaksi on tehty vesikasvillisuus-, täplä- ja lummelampikorento-, linnusto- ja viitasammakkokartoitukset vuosina 2019–20. Kartoitusten avulla havaitaan alueella lajistoissa tapahtuneet muutokset ja hoidon tarve. Kartoituksia ovat tehneet Environ lisäksi Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry ja Luontoselvitys Metsänen.

–    Tavoitteena on, että alueiden hoitotoimenpiteiden toteutumista aletaan aktiivisesti edistää, kun suunnitelma on vahvistettu, toteaa Mäkinen. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen on osa Vesijärvisäätiön toteuttamaa hanketta Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-20. Sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista, Hollolan kunta ja Vesijärvisäätiö. Lisäksi Hämeen ELY-keskus on täydentänyt työtä ympäristöministeriön Helmi-ohjelmarahoituksella.

Koronatilanteen vuoksi iltaan toivotaan ennakkoilmoittautumista, jotta järjestäjät voivat taata mahdollisimman turvallisen osallistumisen. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää ennen tilaisuutta sähköpostitse. Vastaukset tullaan julkaisemaan myös Vesijärvisäätiön ao. hankkeen sivulla https://www.vesijarvi.fi/hankkeet/veho4/.
Sekä ilmoittautumiset että ennakkokysymykset toivotaan lähetettävän 22.9. mennessä Hollolan kuntaan osoitteeseen annariina.keto@hollola.fi.

Liitteenä tilaisuuden ohjelma (linkki)

Täplälampikorento on luontodirektiivin suojaama laji, joka runsastunut Vesijärven alueella. Kuva on otettu Laasonpohjassa. (kuva Esa Lammi).

Lisätiedot:

  • Heikki Mäkinen, ohjelmajohtaja, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö,
    p. 0405148513, heikki.makinen@vesijarvi.fi
  • Riitta Ryömä, luonnonsuojeluasiantuntija, Hämeen ELY-keskus,
    p. 0295 025 134, riitta.ryoma@ely-keskus.fi
  • Esa Lammi, biologi, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy,
    p. 0400 200 652, esa.lammi@kolumbus.fi