Valitse sivu

Myllyojan automaattinen vedenlaadun mittausasema joutui elokuun toisella viikolla ilkivallan kohteeksi. Ojassa olevat mittaussondit kaapeleineen oli varastettu ja rannalla oleva koppi loggereineen ja akkuineen oli heitetty ojaan. Asemalla mitataan Vesijärveen tulevaa kiintoaineen ja ravinteiden määrää ja se on erityisen tärkeä Paimelanlahdelle kohdistettavien vesienhoidon toimenpiteiden määrittelyssä ja vaikutusten arvioinnissa.  

Myllyojan aseman omistaa ja sen ylläpidosta vastaa kaupungin vesien ja luonnonhoitoyksikkö, joka seuraa yhteistyössä Vesijärvisäätiön kanssa järven tilaa ja siihen kohdistuvia riskejä. Seuranta on keskeinen osa Vesijärven ja alueen pienempien järvien hoitoa. Vesijärven tilaa seurataan sekä perinteisellä näytteenotolla että avovesikaudella jatkuvatoimisesti useammalla pisteellä Enonselällä ja Paimelanlahdella. Näiden lisäksi myös järveen tulevaa kuormitusta seurataan näytteenotoilla ja automaattiasemilla.  Uuden laitteiston hankintahinta on yli 10 000 euroa. Poliisi tutkii varkautta. Jos sinulla on tietoa tapahtuneesta, ota yhteyttä poliisiin, kaupungin vesiensuojelupäällikköön tai Vesijärvisäätiöön.

Lue myös Ilkivaltaa Vähä-Tiilijärvellä.
Vesienhoidon ja seurannan toimenpidekartta.

Lisätiedot:

Ismo Malin
vesiensuojelupäällikkö
Lahden kaupunki
0505259579
ismo.malin@lahti.fi