Valitse sivu

Syyskuussa julkaistaan Vesijärvisäätiön verkkosivuilla kyselylomake, jolla haetaan järven vaikutuspiirissä olevien näkemyksiä sopivasta vedenpinnan korkeudesta.

Salajärvi-Ruuhijärven vedenkorkeushanke on käynnistymässä toden teolla. Osakaskunnilta kysyttiin jo syksyllä 2018 mielipidettä vedenkorkeuden nostosta. Tuolloin Kirkonkylän-Kumian ja Ruuhijärven osakaskunnat tukivat keskiveden nostoa 30 sentillä. Tuossa vaiheessa Immilän osakaskunta vastusti nostoajatusta. Nyt asiaan voivat ottaa kantaa kaikki sen vaikutuspiirissä olevat tulevan kyselyn kautta. Alkusyksyyn aiemmin kaavailtua yleisötilaisuutta ei nyt pidetä, joten kyselyyn kannattaa vastata.

Keskiveden nostoon tähtäävä hanke vaatii aluehallintoviraston luvan. Lupaprosessi puolestaan edellyttää vedennoston hyötyjen ja haittojen arviointia. Arviointi perustuu suurelta osin maastomittauksiin, jotka alkavat lokakuussa, kun mittaustyötä haittaava rantakasvillisuus on taantunut. Aluehallintovirastolta vaadittavan luvan hakijaksi perustetaan marras-joulukuussa vesioikeudellinen yhteisö, jonka jäseniä ovat vedennoston hyödynsaajat.

Suunnittelutyön on sovittu etenevän niin, että luonnos lupa-asiakirjoiksi on kommentoitavana helmikuussa ja lopullinen versio valmistuu kommenttien jälkeen maaliskuussa.

Lue myös kesäkuun uutinen toteutussuunnitelmasta.

Lisätiedot:

Jami Aho
insinooritoimisto@jamiaho.fi
0400 868250

Ismo Malin
Lahden kaupunki
ismo.malin@ lahti.fi
050 5259579

Reijo Salminen
Ruuhijärven osakaskunta
reijo.o.salminen@saunalahti.fi
041 8092812