Valitse sivu

Mitkä ihmeen vieraslajit?

Vieraslajeista ja vieraskasveista puhutaan ja kirjoitetaan enenevässä määrin. Runsas termistö saattaa hämmentää ja tieto vieraslajeista, niiden haitoista ja hävittämisestä tai leviämisen rajoittamisesta voi olla vähäistä tai väärää.  

Vieraslaji = Laji (kasvi, eläin tai muu vastaava), joka on ihmistoiminnan seurauksena levinnyt uudelle alueelle 

Vieraskasvi = kasvilaji, joka ovat levinneet alkuperäiseltä levinneisyysalueeltaan ihmisen toiminnan seurauksena uusille alueille. 

Haitallinen vieraslaji = selkeitä haittoja aiheuttava vierasperäinen laji 

Tulokaslaji = maahamme äskettäin (parin viime vuosisadan aikana) itse levittäytynyt eliölaji, joka on levinnyt uusille alueille esimerkiksi tuulten ja meriveden mukana 

Monet vieraslajit leviävät ja ovat jo levinneet puutarhajätteen mukana. Älä koskaan vie puutarhajätettä luontoon! 

Tutustu vieraslajiesitteeseemme!

Vieraslajien aiheuttamat haitat 

Haitalliset vieraslajit kasvit menestyvät ja leviävät uudessa elinympäristössään aiheuttaen vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille sekä metsätaloudelle. Ne voivat myös levittää tauteja, estää luonnon virkistyskäyttöä ja alentaa kiinteistöjen arvoa. 

Lahden seudulla vesiympäristön tärkeitä vieraskasveja 

Isosorsimo- Glyceria maxima 

Kuvaus ja haitat: 1-2,5 m korkea monivuotinen rantakasvi. Vahvajuurakkoisena syrjäyttää luontaisia rantakasveja. Muuttaa elinympäristöä yksipuoliseksi. Kasvustosta voi irrota suuriakin kelluvia lauttoja, jotka kulkeutuvat uusille alueille sekä aiheuttavat vaaraa vesiliikenteelle. 

Torjunta: Kitkemällä juurineen ja kaikkine kasvinosineen. Siemenet eivät tuhoudu kompostoimalla. Peittäminen auttaa kasvuston tukahduttamisessa. Isompien kasvustojen poisto edellyttää ruoppausta. Lisää tietoa isosorsimosta täällä.

Älä sekoita tähän: ojasorsimo, järvikaisla, järvikorte, järviruoko, piuru 

Isosorsimo

Jättipalsami 

Kuvaus ja haitat: Haitallinen vieraslaji koko EU:n tasolla. Tyypillisesti jättipalsami valtaa kosteita alueita, kuten ojanvarsia. Jättipalsami on valloittanut alaa laajasti Lahden seudulla. Pienet juuret eivät sido ojanvarsia, jolloin eroosiovaikutukset näkyvät alapuolisissa vesistöissä. Leviää siemenistä, jotka sinkoutuvat kauas kypsistä paloista. 

Torjunta: Tärkeintä on estää siemenen pääsy maahan! Kitkentä juurineen ennen kukintaa ja siementen kehittymistä. Kasaa kasvijäte kitkentäpaikalle yhteen kasaan ja tallo tiiviiksi tai toimita alueen jäteasemalle. Torjuntaa jatkettava useana vuonna peräkkäin. 

Älä sekoita tähän: Lehtopalsami 

Jättipalsami

(Kaukasian)jättiputki 

Kuvaus ja haitat: Haitallinen vieraslaji koko EU:n tasolla. Levinnyt puutarhajätteen mukana. Kasvaa 2,5–4 m korkeaksi, lehti myös iso, jopa 1,5 m. Valtaa nopeasti laajoja alueita. Kasvineste iholla yhdessä auringonvalon kanssa aiheuttaa palovammankaltaisia oireita, joten torjunnassa on oltava hyvin varovainen! Asikkalassa, Hollolassa ja Lahdessa torjutaan jättiputkia. Ilmoita havaitsemasi jättiputket. (ohjeet täällä

Torjunta: Keväällä kasvuston ollessa vielä matalaa. Kaiva pois, peitä ja/tai poista kukinnot. Varo kasvinesteen pääsyä iholle. Toimita kukinnot sekajätteeseen tai jäteasemalle. Siemen säilyy itämiskykyisenä maassa pitkään. 

Älä sekoita tähän: Etelänukonputki, idänukonputki, karhunputki, väinönputki  

Jättiputki

Kurtturuusu 

Kuvaus ja haitat: Aniliininpunainen-valkokukkainen helppohoitoinen ja kestävä ruusupensas. Aiemmin suosittu puutarhojen koristekasvi. Tunnistaminen on helpointa kesällä tai syksyllä. Laji leviää lintujen levittämien siementen mukana voimakkaasti erityisesti saaristossa ja rannoilla. Voimakas kilpailija, joka uhkaa erityisesti paahteisten rantojen lajistoa. Kasvatus kielletty 1.6.2022 alkaen ja olemassa olevat kasvustot tulee poistaa. 

Torjunta: Näännytys, toistuvat alasleikkaukset, pois kaivaminen ja peittäminen. 

Älä sekoita tähän: Muut ruusukasvit

Kurtturuusu

Lainsäädäntö 

Vieraslajeja koskevan lainsäädännön tarkoituksena on torjua vieraslajeista aiheutuvia vahinkoja alkuperäisille eläin- ja kasvilajeille. Vieraslajia ei saa pitää, kasvattaa, istuttaa, kylvää tai muulla vastaavalla tavalla käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön. Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi. 

Ohjeistavassa vieraslajistrategiassa (2012) on listattu 157 Suomessa esiintyvää haitallista vieraslajia, sekä 123 tarkkailtavaa tai paikallisesti haitallista lajia.  

Vieraslajeja koskee Vieraslajilaki 1709/2015 ja vieraslajiasetus 1725/2015, jotka tulivat voimaan 1.1.2016.  

Vieraslajistrategia:
https://vieraslajit.fi/info/i-292

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015)
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151709  

Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista (1725/2015)
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151725

Lähteet, lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä: 

Hyviä kuvia lajintunnistuksen avuksi. Paikallisesti torjuntaa ja neuvontaa antaa:
www.luontoturva.fi 

Vieraslajeista Lahden seudulla, ohjeet paikallisten havaintojen ilmoittamiseen:
www.lahdenseudunluonto.fi/vieraslajit 

Valtakunnallinen vieraslajien tietopankki ja lajien levinneisyyskarttoja sekä havaintojen ilmoittamismahdollisuus:
www.vieraslajit.fi 

Luontaista kasvilajistoa ja lajitietoa:
www.luontoportti.fi 

Sovellus lajintunnistuksen avuksi maastossa:
Seek by iNaturalist (puhelimen sovelluskaupasta)