Valitse sivu

Joutjärvi ja Joutjoki

Joutjärvi (kutsutaan myös Möysänjärveksi) sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa. Järven keskisyvyys on 3,4 m ja suurin syvyys 5 m. Järvellä on pinta-alaa 40 ha ja sen valuma-alue on kooltaan 1,6 km². Keskimääräinen veden viipymä järvessä on 4,3 vuotta. Järven vesi on pääosin peräisin Salpausselän harjujen pohjavesistä. Järven vedet laskevat Vesijärveen Joutjokea pitkin.

Järven ekologinen tila on tyydyttävä.

Joutjärvi kuuluu Lahden kaupungin toteuttamaan pienjärvien viranomaisseurantaan.

Viistokaikuluotauksia tekevä Viistokaiku24.fi toteutti Joutjärven viistokaukoluotauksen kesäkuussa 2020 Vesijärvisäätiön vesienhoitoavustuksen tuella.

Joutjoki

Joutjoki saa alkunsa Joutjärvestä ja laskee Vesijärveen Niemen sataman kohdalla. Joen varrella on Kymijärven voimalaitos, joka johtaa Vesijärvestä ottamansa lauhde- ja jäähdytysvedet Joutjokea pitkin takaisin Vesijärveen.

Joutjoelle on tehty kalataloudellinen kunnostussuunnitelma vuonna 2010. Sen suunnittelualue käsittää noin 5 – 6 km pituisen jokialueen.