Valitse sivu

Joutjoki

Joutjoen suunnittelualue käsittää noin 5 – 6 km pituisen jokialueen. Joki saa alkunsa Joutjärvestä ja laskee Vesijärveen Niemen sataman kohdalla. Joen varrella on Kymijärven voimalaitos, joka johtaa Vesijärvestä ottamansa lauhde- ja jäähdytysvedet Joutjokea pitkin takaisin Vesijärveen.

Joutjoelle on tehty kalataloudellinen kunnostussuunnitelma vuonna 2010.