Valitse sivu

Joutjoki

Joutjoen suunnittelualue käsittää noin 5 – 6 km pituisen jokialueen. Joki saa alkunsa Joutjärvestä ja laskee Vesijärveen Niemen sataman kohdalla.Joen varrella on Kymijärven voimalaitos, joka johtaa Vesijärvestä ottamansa lauhde- ja jäähdytysvedet Joutjokea pitkin takaisin Vesijärveen.