Valitse sivu

Hoitokalastuksen avulla pyritään tasapainottamaan kalakannan rakennetta ja poistamaan ravinteita järvestä. Vuonna 2023 tehtiin hoitokalastuksia sekä Vesijärvellä että Kymijärvellä. Saaliin hyötykäyttö on jatkuvan kehittämisen kohteena. Niemen satamaan valmistuvan lajitteluaseman toivotaan auttavan työssä.

Hoitokalastuksella Vesijärvellä pitkät perinteet

Vesijärvellä hoitokalastuksella on jo pitkät perinteet. 1980-luvulla Vesijärvellä oli voimakkaita sinileväkukintoja, joiden syyksi alettiin epäillä rehevöitymisen myötä vinoutunutta kalakantaa.

Helsingin yliopiston tutkimukset vahvistivat särkikalojen merkityksen sisäisen kuormituksen aiheuttajana ja Vesijärvellä aloitettiin massiivinen ravintoverkkokunnostus. Mittavan tehokalastusvaiheen aikana Vesijärvestä kalastettiin miljoona kiloa kalaa neljän vuoden aikana. Tehokalastuksen jälkeen pyyntiä on jatkettu hoitokalastuksin.

Vesijärvellä hoitokalastus onnistui v. 2023

Vuonna 2023 hoitokalastuksen kokonaissaalis oli yli 86 000 kg, pääosin särkeä, salakkaa ja lahnaa. Saalis on korkeampi kuin muutamina viime vuosina, mutta jää edelleen selvästi huippuvuosien isoista saalismääristä. Pyyntiponnistus on kutakuinkin ennallaan, mutta kalaa saadaan aiempaa vähemmän.

Kuva 1: Vesijärven hoitokalastussaalis vuosina 1987-2023.

Paimelanlahdella hehtaarikohtainen saalis oli 70 kg/ha, kun se Enonselän alueella oli 14,5 kg/ha. Kalat liikkuvat eri alueiden välillä ja näiden alueiden saalis oli yhteensä keskimäärin 24,8 kg/ha, mikä vastaa Vesijärvelle asetettua hoitokalastuksen saalistavoitetta.

Vesijärven hoitokalastusta tehtiin vuonna 2023 rysillä ja nuotalla sekä lisäksi katiskoilla. Keväisen katiskapyynnin merkitys hoitokalastuksessa on noussut. Katiskasaalis on pääosin puhdasta särkeä, millä on hyvä hyötykäyttöarvo. Vesijärvellä hoitokalastuksen kokonaissaaliista noin neljännes menee suoraan jatkojalostukseen. Etenkin talvipyydetty särki on haluttua, mutta myös lahnaa kysytään. Muu saalis päätyy Kujalan käsittelykeskukseen jatkojalostukseen.

Kymijärveltä ennätyssuuri saalis

Kymijärvellä hoitokalastusta tehtiin syysnuottauksena. Kokonaissaalis oli 36 600 kg ja hehtaarikohtainen saalis nousi ennätyslukemiin 56,6 kg/ha. Pääosa saaliista oli pienikokoista lahnaa ja särkeä. Myös pientä ahventa ja salakkaa oli paljon. Kymijärven saaliista elintarviketeollisuudelle meni 11 000 kg kalaa. Merkittävä osa saaliista on kuitenkin liian pienikokoista elintarviketeollisuuden tarpeisiin ja noin 13 000 kg kalaa jaettiinkin halukkaille.

Tutustu yhteenvetoon hoitokalastuksista vuonna 2023:
Hoitokalastus Lahdessa – Lahti

Lisätiedot:

Joonas Rajala
Vesiensuojelusuunnittelija
Lahden kaupunki
p. +358505391696
joonas.rajala@lahti.fi