Valitse sivu

Vesijärvellä Isosaaren länsipuolella on pieni saari nimeltä Puttonen. Sinne johti Isosaaren puolelta huonokuntoinen siltarakenne, joka on tiettävästi rakennettu ilman vesilain mukaista lupaa vuonna 1954. Silta ei ollut enää käyttökelpoinen, vaan pikemminkin riski sekä mahdollisten käyttäjien että luonnon kannalta. Siltarakenne on todennäköisesti myös jouduttanut Puttosen ja Isosaaren välisen lahtialueen umpeenkasvua sulkemalla saarten välisen salmen.


Silta purettiin tänä syksynä yhteistyössä Vesijärvisäätiön ja Puttosen saaren nykyisen omistajan Antti Salosen kanssa. Hänelle myönnettiin keväällä Vesijärvisäätiön avustus sillan purusta aiheutuvia kustannuksia varten. Hämeen ELY-keskukseen tehtiin vesirakennustyöstä ilmoitus. Lausunnon mukaisesti silta voitiin purkaa virkistyskäyttökauden ulkopuolella.


Purkutyöurakan toteutti RantalaTimber Oy telaponttoonialuksella. Työ aloitettiin maanantaina 16.10.2023. Vanha siltamateriaali nostettiin koneen kannelle ja ajettiin vesiteitse Vaanian rantaan, mistä se saatiin nostettua kuorma-auton lavalle ja kuljetettua Kujalan jätekeskukseen. Työ olikin varsin haastava, sillä sillan alkuosa oli valettu betoniin, pyöreisiin kaivonrenkaisiin. Betoni saatiin kuitenkin poistettua ja urakka saatiin päätökseen vielä saman viikon perjantaina.


Vesijärvisäätiön avustukset omaehtoiseen vesienhoitotyöhön ovat jaossa aina alkuvuodesta.

Lisätiedot:
Heikki Mäkinen
Toimitusjohtaja
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
p. 040 514 8513
e. heikki.makinen@vesijarvi.fi