Valitse sivu

Järjestyksessään 20. Europe-INBO konferenssi järjestettiin Valenciassa Espanjassa 16.–19.10. Tilaisuuteen osallistui noin 200 vesialan asiantuntijaa Euroopasta, Pohjois-Afrikasta ja Ranskan merentakaisilta alueilta. INBO on Ranskan vesitoimiston (Agence de l ´eau) organisoima kansainvälinen verkosto, joka pyrkii edistämään vesikysymysten hoitoa maailman eri kolkissa.


Nyt Valenciassa järjestetyssä tilaisuudessa keskityttiin eurooppalaiseen vesipolitiikkaan ja vesilainsäädäntöön sekä vesiasioiden hallintaan ja hyviin käytäntöihin vesienhoidossa. Erityisiä kokousteemoja olivat pelloilta ja metsistä tulevan hajakuormituksen hallinta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, eri toimijoiden välinen yhteistyö vesienhoidossa sekä valtioiden rajat ylittävien vesistöjen hoitoon liittyvät kysymykset. Konferenssiin liittyvällä maastokäynnillä tutustuttiin mm. kosteikkojen hyödyntämiseen taajamavesien hallinnassa ja biodiversiteetin ylläpitämisessä.


Vastaava konferenssi järjestettiin kesäkuussa 2019 Sibeliustalolla yhteistyössä Ranskan vesitoimiston, ympäristöministeriön ja Vesijärvisäätiön kesken. Tuolloin toivottiin varsin laajasti suomalaisten aktivoituvan INBO-verkostossa jatkossa. Tähän toiveeseen onkin osittain vastattu ja Valencian kokouksessa Suomesta olivat edustettuina SYKE, Kaakkois-Suomen Ely-keskus sekä Vesijärvisäätiö. Konferenssissa tuotiin monipuolisesti esiin Suomalaisen vesienhoidon tilanne vahvuuksineen ja kehityskohteineen. Vesijärven hoidon kuvaamisessa korostuivat vuorovaikutuskysymykset sekä ympäröivän yhdyskunnan laaja tuki alueen vesien hoidolle.

EURO-INBO 2023 | INBO (International Network of Basin Organizations) (riob.org)