Valitse sivu

Jos olet joskus pohtinut, mitä vesienhoitotyö on käytännössä tai mitä Vesijärvisäätiö tekee, niin kannattaa tutustua toimintakertomukseen! Vuonna 2022 Vesijärvisäätiössä päästiin tekemään vesienhoitoa kasvokkain koronavuosien jälkeen sekä kotimaassa että ulkomailla. Aloitimme viestinnän pitkäjänteisen kehittämistyön viestintästrategian laadinnalla ja saimme uusia avauksia valuma-aluetyöhön.

Vesijärvisäätiö tekee työtä Vesijärven sekä Lahden, Hollolan ja Asikkalan eteläosien pienempien järvien hyväksi. Vesijärvisäätiön tavoitteena on saavuttaa Vesijärven hyvä tila sekä parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa ja tilaa. Tavoitteena on kehittää laajan yhteistyöverkoston kanssa jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi. Toimintakertomus vuodelta 2022 on nyt julkaistu ja se kokoaa yhteen Vesijärvisäätiön työn viime vuoden osalta.

Kohtaamisia Suomessa ja ulkomailla
Vesienhoidossa kohtaamiset ovat tärkeitä. Vuonna 2022 päästiin palaamaan tältä osin normaaliin koronan jälkeiseen aikaan ja kohtaamaan asukkaita ja muita sidosryhmiä jälleen kasvokkain. Vesienhoitotyö on yhteistyötä monien sidosryhmien kanssa vesien tilan kannalta myönteisten vaikutusten aikaansaamiseksi.

Pääsimme viime vuonna tekemään uusia kansainvälisiä avauksia ja saimme maailmalta uusia kumppaneita. Kansainvälinen työ mahdollistaa kokemusten vaihdon myötä uusien ajatusten ja toimintamallien leviämisen meiltä maailmalle ja päinvastoin.

Viestinviejän rooli kehittyy
Viestinnällä on vesienhoidossa keskeinen rooli. Haluamme viestiä entistä paremmin vesienhoidon toimenpiteistä ja vesienhoitotyön tärkeydestä sekä vesien käyttäjille, että työn rahoittajille. Vuonna 2022 laadimme viestintästrategian, jonka avulla pyrimme kehittämään säätiön viestintää jatkuvana prosessina pitkäjänteisesti.

Valuma-alueella uusia avauksia
Valuma-aluetyössä avasimme vuonna 2022 uusia ovia panostamalla vesiympäristöön kytkeytyvien haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan. Ryhdyimme kokeilemaan uutta valumavesien käsittelytapaa rakentamalla talviniitoilla kerätystä järviruo’osta ruokosuodattimia laskuojiin. Haritunjoen valuma-alueella käynnistimme kokonaisvaltaisen suunnittelutyön, jossa vesienhoidon, maatalouden ja vesienhallinnan intressejä pyritään sovittamaan yhteen. Inventoimme rakennettujen kosteikkojen nykytilan ja tilasimme kunnostusurakat tyhjennystarpeessa oleville altaille.

Tutustu toimintakertomukseen!
Laadimme vuoden 2022 toimintakertomuksesta tiiviin ja helposti luettavan kokonaisuuden. Lataa toimintakertomus ja tutustu työhömme! Anna palautetta ja kerro mitä pidit!

Klikkaa yllä olevaa kuvaa tai lataa toimintakertomus tästä!

Lisätiedot:
Heikki Mäkinen
Toimitusjohtaja
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
p. 040-514 8513
heikki.makinen@vesijarvi.fi