Valitse sivu

Uhanalaista ankeriasta on istutettu Vesijärveen pääosin Lahden kaupungin rahoituksella jo pitkään. Vesijärvisäätiön hallinnoimana on nyt käynnistynyt hanke, joka tähtää ankeriaan suojelun tehostamiseen hyödyntämällä kaupallista kalastusta vaellusvalmiiden kalojen pyynnissä. Ankeriaan ylisiirroilla tarkoitetaan järveen istutettujen ja vaellusvalmiiden kalojen siirtoa joessa olevien voimalaitosten ohi, jotta ne pääsevät Itämereen ja edelleen vaellukselle kohti Sargassomerta.

Vaelluskypsiä ankeriaita on pyydetty Vesijärvestä Vääksynjoessa olevan ankeriasarkun avulla. Sieltä ankeriaat on siirretty Kymijoen suulle vaellusta varten. Vääksyn kanavassa tehtyjen tutkimusten mukaan ankeriaita pyrkii vaellukselle myös kanavan kautta, jolloin ne todennäköisesti päätyvät Kymijoen voimalaitosten turbiineihin.

Nyt Vesijärvellä käynnistyneessä pilottihankkeessa testataan suojelutoimintaa ja kaupallista kalastusta yhdistävän toimintamallin soveltuvuutta ankeriaiden kokoamiseen, kuljetukseen sekä tutkimusaineiston keruuseen. Testaus tehdään tämän vuoden aikana Vesijärvellä ja kokemuksia pyritään hyödyntämään useampiin vesistöihin laajennettavassa jatkohankkeessa.

Kalastajat saavat siirtoa varten toimittamistaan kutukypsistä ankeriaista korvauksen. Samalla turvataan ankeriasyksilöiden pääsy kutuvaellukselle. Ankeriaan kalastus on kokonaan kielletty elokuun alusta kesäkuun loppuun, mutta hankkeessa kalastavilla ammattikalastajilla on poikkeuslupa kalastukseen.

Ankeriaan suojelutoiminnan tehostaminen kaupallisen kalastuksen avulla -hankkeessa Vesijärvisäätiön yhteistyökumppaneita ovat mm. Luonnonvarakeskus (LUKE), Lahden kaupunki ja Vesijärvellä toimivat ammattikalastajat. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) Sisä-Suomen Kalaleaderin kautta. Hankkeen omarahoitukseen osallistuu Luonnonvarakeskus omana työnään. Hankkeen toteutusaika on 8.6.2022-31.1.2024. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 34 250 euroa.

Lisätiedot:
Hankkeen projektipäällikkö
vesistöasiantuntija Anna Hakala
p. 040 551 6466
anna.hakala@vesijarvi.fi

Artikkelikuva: Riku Helisevä, Luke