Valitse sivu

Vesijärvisäätiön hakemassa Vaikuttavuutta vesienhoidon toimenpiteisiin -hankkeessa toteutetaan kokeilu, jossa lisätään Vesijärven valuma-alueella muutamaan soveltuvaan kosteikkoon puumateriaalia.

Kokeilun idea on peräisin muista Suomessa toteutetuista kokeiluista, joissa ojiin tai laskeutusaltaisiin on lisätty rankamaista puumateriaalia. Kokeiluissa on saatu lupaavia tuloksia ja veteen lisätyn puumateriaalin on havaittu sitovan ravinteita ja monimuotoistavan pieneliöstöä. Havupuut on havaittu tehokkaammaksi biofilmin kasvualustaksi ja lajirikkaamman pohjaeläimistön ylläpitäjäksi kuin lehtipuut. Aiemmissa kokeiluhankkeissa on käytetty ensisijaisesti oksattomia rankoja niputettuina. Rakenteiden tehon on havaittu olevan verrannollinen vedenalaisen rakenteen pinta-alaan, minkä vuoksi tässä hankkeessa kokeillaan risumaista materiaalia oksineen.

Tässä hankkeessa kerätään käytöstä poistettuja joulukuusia vesiensuojelun tehostamistarkoituksiin. Kokeilussa kuivuneita neulasettomia joulukuusia lisätään laskeutusaltaisiin keväällä, kun vedet aukeavat. Kokeiluun valitaan muutamia Vesijärven valuma-alueen laskeutusaltaita tai kosteikkoja, joiden toimivuutta kiintoaineen ja ravinteiden pidätyksen suhteen seurataan. Tarkemmin mukaan otettavat kosteikot valitaan alkuvuoden 2023 aikana.

Keräys toteutetaan yhteistyössä Hollolan kunnan ja Paimelan kyläyhdistyksen kanssa. Joulukuusia voi toimittaa 9.1.–27.1. välisenä aikana Hollolan kunnan varikoille erillisten ohjeiden mukaisesti (https://www.hollola.fi/joulukuusesi-mukaan-kokeiluun-vesijarven-hyvaksi). Paimelan kylän keräyksestä on tiedotettu kylällä erikseen. Tavoitteena on saada kasaan 30-50 kuusta kokeilua varten.

Lisätiedot:

Anna Hakala
Vesistöasiantuntija­
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
040 551 6466
anna.hakala@vesijarvi.fi

Vaikuttavuutta vesienhoidon toimenpiteisiin -hankkeelle on haettu rahoitusta Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta Hämeen ELY-keskuksen kautta.