Valitse sivu

Salajärven ja Ruuhijärven vedenkorkeudet ovat puhuttaneet alueen asukkaita jo pitkään. Vedenkorkeuksia ei toistaiseksi säännöstellä ja vedenkorkeuden vaihteluväli on suuri. Suuri vaihtelu sekä loppukesän matalat vedenkorkeudet on koettu ongelmalliseksi virkistyskäytön kannalta.

Hämeen ELY-keskus on asentanut vedenkorkeuden mittauslaitteet Iso-Kukkasen ja Pikku-Kukkasen väliseen salmeen, sekä Sala- ja Ruuhijärven väliseen Salajokeen. Iso-Kukkanen, Pikku-Kukkanen ja Villähteen Kukkanen ovat käytännössä samassa vedenkorkeuden tasossa, joten näiden järvien vedenkorkeuden voi todeta Iso-Kukkasen havainnoista. Myös Sala- ja Ruuhijärvi ovat samassa pinnankorkeuden tasossa, joten Salajoen mittaus palvelee molempien järvien pinnankorkeuden seurantaa.

Hanke erityisesti alimpien vedenkorkeuksien nostamiseksi on käynnistymässä. Lahden kaupunki on yhdessä Vesijärvisäätiön kanssa rahoittanut aiemmin Sala- ja Ruuhijärven vedenpinnan nostoa varten selvityshankkeita ja viimeisimmäksi vesioikeudellisen luvan hakua varten tarvittavan suunnitelman laatimisen. Toimenpiteenä vedenkorkeuden nostohankkeessa ovat pohjakynnyksen rakentaminen Immilänjoen varteen ja Immilänjoen virtaustasanteiden kaivu pohjakynnyksen ja järven luusuan välisellä alueella. Vesijärvisäätiö on pitänyt tärkeänä, että hankkeen haitat pystytään minimoimaan. Jatkossa hankkeen edistäminen on paikallisen aktiivisuuden varassa.

Lupahakemusta varten tarvittava hakemussuunnitelma on valmiina ja luvan hakijana toimivan vesioikeudellisen yhteisön perustamiskokous pidetään marraskuussa (26.11.2022). Vaikutusalueen kiinteistöjen omistajien suostumuksia kerätään parhaillaan. Hankkeen aktiivit ovat lähettäneet kutsun kokoukseen postitse tiedossa oleville kiinteistönomistajille. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen kokoukseen Sala- ja Ruuhijärven vesioikeudellisen yhteisön kotisivujen kautta.

Insinööritoimisto Jami Aho. 2021. Perustettava salajärven ja Ruuhijärven vesioikeudellinen yhteisö. Salajärven ja Ruuhijärven vedenpinnan nosto. 31.10.2021. 40 s.

Esiselvitys Ruuhijärven, Salajärven ja Kukkasjärvien vedenkorkeusvaihtelun muuttamismahdollisuuksista (11.12.2017)

Hämeen ELY-keskuksen alueella tehtävät vedenpinnan korkeuden mittausaineistot