Valitse sivu

Kesän aikana Vesijärvellä on tehty toimia haitallisten vieraslajien esiintymien poistamiseksi ja rajaamiseksi. Suurimmat ponnistukset on tähän mennessä suunnattu Hammonjoelle Hollolaan, alueella runsastunutta jättiputkea vastaan.

Millainen kasvi on jättiputki?

Jättiputket (lajiryhmä) on tuotu Suomeen alun perin puutarhakasveiksi, sillä ne ovat kookkaita ja niillä on näyttävä kukinto. Ne ovat kuitenkin levinneet puutarhoista luontoon. Parhailla kasvupaikoilla ne muodostavat laajoja tiheitä kasvustoja, jotka tukahduttavat alleen kaiken muun kasvillisuuden. Laaja esiintymä voi myös estää täysin alueen virkistyskäytön, kuten kalastuksen tai liikkumisen jokivarsilla, sillä jättiputkista on ihmisille myös terveydellistä haittaa. Jättiputkien kasvinesteen reagoidessa auringonvalon kanssa iholle voi syntyä vakavia palovamman kaltaisia iho-oireita. Herkät ihmiset voivat saada hengenahdistusta ja allergisia oireita jo kasvuston lähellä oleskelusta.

Jättiputki on hankala hävitettävä, sillä kasvinesteen takia tarvitaan vedenpitävää suojavarustusta. Lisäksi siemenet säilyvät maassa itämiskykyisinä jopa kymmenen vuotta. Kasvustojen poistamisessa tulee olla sekä varovainen, että pitkäjänteinen. Tärkeintä on estää siementen pääsy maahan. Kasvi on kuitenkin hävitettävissä myös Hammonjoen alueelta, vaikka siellä on useita jo varsin laajojakin kasvustoja.

Hammonjoen tilanne

Vesijärveen Laitialanselälle laskeva Hammonjoki on monin tavoin arvokas ympäristö, jossa on esimerkiksi luontaisesti lisääntyvä taimen ja puronieriäkanta. Jättiputkia Hammonjoen varrelta on poistettu jo vuonna 2006. Eri tahot ovat tehneet torjuntatoimia vuosien aikana. Torjunnasta on kuitenkin puuttunut suunnitelmallisuus ja jatkuvuus ja taukojen aikana jättiputki on päässyt runsastumaan uudelleen.

Vuosina 2022-2023 torjuntaa ja tiedotusta voidaan tehdä Vesijärvisäätiön hallinnoiman hankkeen tuella, sen jälkeen torjunta on maanomistajan vastuulla. Hammonjoen jättiputkien torjuntaa varten on laadittu torjuntasuunnitelma (Luontoturva Ky, elokuu 2022), jonka pohjalta torjuntatyötä pyritään jatkamaan.

Jättiputken torjuntatoimia tänä kesänä

Hammonjoella jättiputkien torjuntatöihin ryhdyttiin kesäkuun lopulla 2022. Yksittäisiä jättiputkia kaivettiin juurineen, isompi yhtenäinen esiintymä peitettiin kankaalla, joka estää kasvien kasvun ja siementen leviämisen. Myös pohjoispuolella ojan varrelta ja ylempää rinteestä on poistettu juurineen useita kymmeniä kasveja, ja jäljelle jääneistä isommista kasvuistoista on huolehdittu kukinnot pois. Kaikki kukinnot ja ylös kaivetut juurakot on kerätty toimitettavaksi jäteasemalle. Työ jatkuu ensi keväänä, jolloin isoja kasvustoja on mahdollista peittää lisää kasvien ollessa vielä pieniä.

Kesäkuun lopun helteessä ahkeroivat Hollolan kunnan työllisyyspalveluiden työryhmä (Kunnontiimi) Luontoturva Ky:n Miia Korhosen opastuksella. Heinäkuun aikana poistotyötä jatkoi Luontoturvan lisäksi Luonnollisesti Osuuskunta. Elokuussa kartoitettiin ja poistettiin vielä mahdollisia uusia kukintoja Luontoturvan ja Kunnontiimin voimin.

Vieraslajien torjunta on kiinteistön omistajan vastuulla

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi. Olemme koonneet lyhyen koosteen muutamista haitallisista vieraskasveista sekä joukon hyödyllisiä linkkejä verkkosivuillemme (vesijarvi.fi/vieraslajit). Jättiputken torjuntaohjeita on koottu myös Hammonjoen jättiputken torjuntasuunnitelmaan.

Vieraslajien poistotoimet ovat osa HOLA LAKE II – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen II -hanketta, joka on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry -Leader toimintaryhmien kautta.

Kuva: Luonnollisesti Osuuskunta torjumassa jättiputkea Hammonjoella 30.6.2022 (kuva: Luonnollisesti Osuuskunta).