Valitse sivu

Vesijärvisäätiön kotisivujen aloitussivulta pääsee tarkastelemaan karttapalvelua, johon on koottuna tietoa Vesijärven ja läheisten pienempien järvien hoitotyöstä. Karttapalveluun pääsee klikkaamalla kohtaa ”täällä toimimme nyt” tai kirjoittamalla karttapalvelun suoran osoitteen vesijarvi.fi/karttaohjelma.

Kartta avautuu näkymään, jossa on merkittynä valuma-alue- ja vesistötoimenpiteet. Toimenpidemerkintää klikkaamalla saa esiin lisätietoja toimenpiteestä. Kartan vasemmassa laidassa olevasta valikosta saa muokattua näkymää mm. piilottamalla ja nostamalla näkyviin itseä kiinnostavia karttatasoja.

Karttapalveluun on koottu uutena aineistona mukaan kuntien (Lahti, Hollola ja Asikkala) uimavesiseurannassa olevat uimarannat. Taso löytyy valikosta seurannat – uimavesiseuranta. Uimavesien seuranta on käynnistetty pääosin kesäkuun alusta ja kohdekohtaisten tietojen alta pääsee tarkastelemaan viimeisimpiä seurantatuloksia.

Kuntakohtaisesti uimarannat ryhmitellään EU-uimarantoihin, uimarantoihin ja virkistysrantoihin. Uimavesiseurantakäyntien yhteydessä kirjataan säähavainnot, mitataan veden lämpötila sekä arvioidaan rannan levätilannetta, roskaantumista sekä lintujen esiintymistä uimarannan alueella. Myös uimarien määrä näytteenottohetkellä kirjataan. Laboratoriossa määritetään uimaveden mikrobiologinen laatu (Eschericia coli ja Enterokokit), joille on asetettu toimenpiderajat (STMa 177/2008 ja STMa 354/2008).

Lahdessa, Hollolassa ja Asikkalassa uimarantojen seuranta on käynnistynyt kesäkuun alusta alkaen ja sitä tehdään kuntakohtaisten seurantaohjelmien mukaisesti. Viimeisimpien seurantanäytteiden tuloksia voi hyödyntää kesäisen uimaretken suunnittelussa ja sopivan kohteen valinnassa. Ehkä löydät kartalta jonkin uuden kohteen, jonne suuntaat uimaan? Mukavia uimaretkiä!