Valitse sivu

Kutajärvellä Hollolassa on aloitettu hoitokalastus syöttikatiskoilla heti jäiden lähdön jälkeen. Käytössä on viitisenkymmentä katiskaa, jotka rakennettiin tämän vuoden pyydystalkoissa.

Ensimmäisen viikon aikana saalista on tullut jo 500 kiloa, enimmäkseen pienikokoista ahventa, mutta myös sorvaa, suutaria ja ruutanaa. Särkien vähäinen osuus saaliissa ihmetyttää Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen Janne Partasta. Särjen kutu on mahdollisesti vasta alkamassa, joten särjen osuuden saalista odotetaan kasvavan lähipäivinä. Saaliissa on ollut myös joitain isoja petokaloja, jotka on vapautettu takaisin Kutajärveen huolehtimaan osaltaan pienten kalojen pyynnistä.

Kutajärvi on arvokas lintuvesi, joka muodostaa yhdessä viiden Vesijärven kohteen kanssa Kutajärven Natura 2000 -luonnonsuojelualueen. Järven runsas kalasto kilpailee ravinnosta erityisesti vesilintujen poikasten kanssa. Lisäksi särkikalat pöyhivät pohjaa ravintoa etsiessään samentaen vettä ja lisäten sen ravinteisuutta. Viimeisimmässä ympäristöhallinnon pintavesien ekologisessa luokittelussa Kutajärven tila on ollut vain välttävä.

artikkelin kuvat: Pertti Leino

Uutta vauhtia Kutajärven hoitoon on tuonut Ympäristöministeriön vuonna 2020 käynnistämä HELMI-elinympäristöohjelma. Sen tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata tärkeiden elinympäristöjen säilymistä. HELMI-ohjelmassa yhtenä olennaisena osana on lintuvedet, joihin Kutajärvikin kuuluu, kertoo lintuvesikoordinaattori William Velmala Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta Kutajärvi koekalastettiin vuonna 2020. Kutajärvi osoittautui erittäin särkikalavaltaiseksi, ja myös järven kokonaisyksikkösaalis osoitti hoitokalastuksen tarvetta. Hoitokalastusta järvelle on suunniteltu pitkään, mutta toteuttajaa on ollut vaikea löytää.

Hoitokalastuksen tavoitteena on poistaa pienikokoisia ahvenia ja särkikaloja niin paljon kuin mahdollista. Kutajärven hoitokalastushanketta toteuttaa Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus HELMI-ohjelman rahoituksella. Hoitokalastuksen tilaajana on Hämeen ELY-keskus. Kalastuksesta vastaa hollolalainen vesienhoitoaktiivi Pertti Leino puolisonsa Päivin kanssa. Kalastusaikaa on jäiden lähdöstä kesäkuun loppuun ja uudelleen heinäkuun lopusta syyskuun loppuun.

Matalana ja runsaan vesikasvillisuuden vesistönä Kutajärven hoitokalastus on teknisesti vaativaa. Käytössä on ainoastaan vesilintuystävällisiä pyyntimenetelmiä ja lintujen pesintää häiritään mahdollisimman vähän, kun järvellä liikutaan sähkömoottorilla. Kutajärven hoitokalastukseen soveltuvia menetelmiä, kuten ojapyyntiä, on tarkoitus kokeilla laajemminkin. Ensimmäisen vuoden tulosten perusteella päätetään hoitokalastuksen jatkosta.

Lisätietoja Kutajärven hoitokalastuksesta:

Päijät-Hämeen kalatalouskeskus
Janne Partanen 045-171 5544
kalatalouskeskus@outlook.com

Hämeen ELY-keskus
Riitta Ryömä, 0295 025 134
riitta.ryoma@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskus
William Velmala 050-396 0712
william.velmala@ely-keskus.fi