Valitse sivu

Vesijärvisäätiö teettää taas kesällä yleishyödyllisien kohteiden niittoja, joiden yhteydessä yksityisillä rannanomistajilla on mahdollisuus saada omakustanteisesti niittäjä myös omaan rantaansa. Yhteiseen kokonaisuuteen mukaan pääseminen edellyttää kuitenkin reagointia viimeistään 22.5.!

Vesijärvisäätiön kustantamien yleishyödyllisten niittojen tavoitteena on vähentää rantojen, lahdenpohjukoiden ja salmipaikkojen umpeenkasvua ja hajuhaittoja sekä avata vesialuetta virkistyskäytön kannalta keskeisillä alueilla. Paikoitellen ruovikkoon avataan rannansuuntaisia väyliä, jotka parantavat hauen pääsyä kutualueille. Linnuston kannalta tärkeillä alueilla umpeenkasvua ehkäistään pääasiassa niittämällä ruovikkoon väyliä, jotka ylläpitävät ruovikon mosaiikkimaisuutta ja kasvuston monimuotoisuutta, mutta tarkoituksena ei ole kokonaan taannuttaa ruovikkoa.


Yksityisten rantojen niittoja samaan aikaan?


Vesikasvillisuuden koneellinen poisto edellyttää aina niittoilmoituksen tekemistä ELY-keskukselle. Kesän niittosuunnitelmaa sekä niittoilmoitusta yleishyödyllisten niittojen osalta laaditaan paraikaa. Tänä vuonna Vesijärvisäätiö tarjoaa yksityisille rannanomistajille mahdollisuutta niitättää omat rantansa samalla, kun niittäjät ovat tekemässä alueella yleishyödyllisiä niittoja. Niittojen alkamisaika ja toteutus määrittyy ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti, ajoittuen todennäköisesti heinäkuun lopulle tai elokuun alkuun. Yksityisrantojen osalta niittoilmoituksen laadinnasta vastaa normaaliin tapaan rannanomistaja.

Mikäli haluat oman rantasi mukaan niittokokonaisuuteen, edellyttää se sinulta:

  • ennakkoilmoittautumista viimeistään 22.5.2022 info@vesijarvi.fi
  • niittoilmoituksen tekemistä ELY-keskukseen (mielellään toukokuun aikana)
  • sitoutumista konetyön rahoitukseen oman kiinteistön osalta
  • sitoutumista niittojätteen korjuuseen ja asianmukaiseen käsittelyyn oman kiinteistön osalta.

Niittoa suunniteltaessa on huomioitava, että niittojätettä voi muodostua huomattavan suuri määrä. Niittojätettä ei saa jättää vesistöön tai läjittää vesijätölle. Jos omalla tontilla ei ole tilaa niitetylle kasvimassalle, voidaan käyttää nosto- ja kuljetuspalveluja.

Niiton kustannukset riippuvat kohteen vaativuudesta ja kohteeseen tarvittavasta kalustosta. Hinta kullekin kohteelle sovitaan erikseen ja vaihtelee kohteen koosta ja sijainnista riippuen arviolta 150 € ylöspäin. Hehtaarikustannus on n. 1000 €/ha (sis. alv), mutta työ voidaan hinnoitella myös tuntiperusteisesti käytettävän kaluston mukaan. Rannanomistaja sopii hinnasta, käytettävästä kalustosta ja työn toteuttamisesta suoraan niittourakoitsijan kanssa sekä tarvittaessa niittomassan nostosta ja kuljetuksesta niitä hoitavan yrittäjän kanssa. Rannanomistaja vastaa sekä niiton kustannuksista että niittomassan nosto- ja kuljetuskustannuksista.

Vesijärven yleishyödyllisten ja yksityisten niittojen yhdistämisellä on mahdollista säästää kustannuksia, kun mm. koneiden siirtokustannukset jäävät pois. Vesijärvisäätiö tarjoaa tarvittaessa tukea niittoilmoituksen laadintaan.

Lisätiedot:

Mirva Ketola
Vesistöasiantuntija
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
p. 044 973 5137
e. mirva.ketola(a)vesijarvi.fi