Valitse sivu

Vuoden alusta hallituksen puheenjohtajana toimii Juha Rostedt ja valtuuskunnan puheenjohtajana Antton Keto.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana aloitti vuoden alussa Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt. Juhalla on ennestään hyvä tuntemus Vesijärvisäätiön työstä, koska hän on ollut säätiön valtuuskunnassa Lahden kaupungin edustajana vuodet 2015-21.

Rostedt näkee säätiöllä olevan suuri merkitys seudun järvien tilan tutkimuksessa ja hoidossa myös tulevaisuudessa. Hänen mielestä säätiön roolia hoitotoimissa tulisi lisätä, samoin kuin säätiön näkyvyyttä ihmisten arjessa.

Vesijärvisäätiön ja sen työn kokeminen seudun asukkaille yhteisenä asiana tulisi olla tavoiteltava päämäärä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että asukkaat haluavat lähteä mukaan hoitotyötä tukemaan mm. liittymällä Vesijärven kummeiksi ja yritykset nykyistäkin laajemmin kumppaneiksi, hän toteaa.

Juha Rostedt asuu itse Vesijärven rannalla ja kokee terveiden vesistöjemme olevan tärkeä osa identiteettiämme, sekä alueen vetovoimaa. Hän itse liittyi Vesijärven kummiksi heti vuonna 2012, kun järjestelmä aloitettiin.

Valtuuskunnan puheenjohtajana aloittavalla Antton Kedolla on laaja vesialan osaaminen ja tausta. Hän on työskennellyt vuodesta 1999 alkaen erilaisissa vesialan tutkijan, asiantuntijan ja johdon tehtävissä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Antton Keto on ollut vuodesta 2016 ympäristöministeriössä, jossa hän nykyään toimii vesiensuojelun tehostamisohjelman ohjelmapäällikkönä. Ohjelman rahoitus on 69 miljoonaa euroa vuosille 2019–2023, joten se on historiallisen suuri lisäpanostus vesiensuojeluun Suomessa.

Kedon juuret ovat vahvasti Lahdessa ja Päijät-Hämeessä, vaikka hän nyt asuukin pääkaupunkiseudulla.

Olen Tipalan kasvatti ja vanhemmat, appivanhemmat ja osa sisaruksista asuvat edelleen Lahden seudulla. Liikun kesäisin ahkerasti Vesijärvellä ja Päijänteellä ja se on paras henkireikä kiireisen arjen keskellä. Kun veneen keula kääntyy Siikaniemen kohdalla kohti Enonselkää tuoden hyppyrimäet, vesitornin ja radiomastot näkyviin on aina mieltä lämmittävä hetki.

Antton Keto on mielenkiinnolla seurannut Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön työtä sen perustamisesta lähtien. Vesijärven kunnostustyö ja säätiö ovat hänestä olleet valtakunnallisesti katsoen edelläkävijöitä ja hän uskoo sen jatkuvan. Yritysten rooli julkisen sektorin rinnalla vahvistuu koko ajan niin ilmastonmuutoksen torjunnassa, luontokadon ehkäisemisessä kuin vesiensuojelussakin.

Toimintatapojen on kuitenkin jatkuvasti uudistuttava, jotta pystymme vastamaan tuleviin haasteisiin ja turvaamaan elinvoimaiset ja monimuotoiset vesistöt. Tähän on olemassa hyvät lähtökohdat, toteaa Antton Keto.  

Keto odottaa innolla työtä säätiön valtuuskunnassa. Hän uskoo saavansa sen kautta uutta tietoa siitä konkreettisesta työstä ja toimintatavoista, joita säätiö yhteistyötahojensa kanssa toteuttaa. Itse hän uskoo voivansa tuoda valtuuskuntaan kansainvälistä ja valtakunnallista näkemystä.

Voimme yhdessä pohtia miten eri näkemykset ja tarpeet konkretisoituvat parhaiten Vesijärven hyväksi, toteaa Keto. 

Uudet kokoonpanot

Vesijärvisäätiön valtuuskunnassa on 24 jäsentä ja sen toimikausi on kaksivuotinen. Hallituksessa on viisi jäsentä niin ikään kaksivuotisrotaatiossa. Molempiin toimielimiin valitaan puheenjohtaja vuosittain.

Tutustu valtuuskunnan 2022-23 ja hallituksen 2022 kokoonpanoihin.

kuvituskuva: Anna Yli-Saari