Valitse sivu

Vesijärvisäätiön viestintäasioista vastannut MMM Irma Peltola lopettaa työnsä säätiössä helmikuun lopussa. Jatkossa Irma toimii viestintäyrittäjänä ja maanviljelijänä Sysmässä. Irma on ollut mukana lähestulkoon säätiön perustamisesta asti ja ollut keskeisesti vaikuttamassa säätiön kehitykseen sellaiseksi, minä sen tänä päivänä näemme. Irma toimi aluksi asiamiehen sijaisena, mutta keskittyi jo varsin pian erityisesti viestintään. Vesienhoito on huomattavalta osaltaan viestintää ja Irman vahvalla myötävaikutuksella Vesijärvisäätiölle on luotu toimivat viestintäverkostot kaikkiin keskeisiin sidosryhmiin. Yksi kohderyhmistä on Vesijärvi-kummit, joiden yhteyshenkilönä Irma toimi viime vuoden lopulle asti. Viestinnän lisäksi säätiössä on hyödynnetty Irman näkemystä ja kokemusta mm. maatalouden vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä, jotka hän tuntee taustansa puolesta varsin hyvin. Vesijärvisäätiön väki toivottaa Irmalle kaikkea hyvää jatkoon ja luottaa, että näemme hänet jatkossakin ainakin valikoiduissa Vesijärviviikon tapahtumissa!

Irman jälkeen viestintäasioista päävastuun ottaa MMM Anna Hakala, joka aloittaa Vesijärvisäätiössä vesistöasiantuntijana maaliskuun alussa. Annan työnkuvaan kuuluvat viestinnän ohella vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen. Annan ajatuksiin palataan laajemmin seuraavassa uutiskirjeessä. Annan rinnalla erityisesti some-viestinnästä entistä suuremman vastuun saa jatkossa Anne-Mari Räihä, joka on toistaiseksi hoitanut erityisesti säätiön Instagram-tiliä.