Valitse sivu
Vesiposti banneri

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön Blogi

Kirjoittajat Hannele Laitinen ja Risto Lemola
työskentelevät Rakennusbetoni- ja Elementti
Oy:n viherkattotiimissä.

Vesijärvestä niitetään vesikasveja järvimaiseman kohentamiseksi sekä myös virkistyskäyttömahdollisuuksien kuten veneilyn ja uimisen parantamiseksi. Niittopaikat valitaan huolellisesti, nimittäin vesi- ja rantakasvien vyöhyke rannan ja ulapan välissä vähentää puolestaan eroosiota sekä toimii ravinteita sitovana suodattimena. Niittoja toteutetaan niin kesällä kuin talvella. Niitosta syntyvää materiaalia pyritään hyötykäyttämään tai kompostoimaan. Useimmin suuri kertyvä massa on lähinnä riesa.

-Kuinka yritykset voisivat olla mukana Vesijärven hoitotoimenpiteissä ja vielä siten, että se hyödyttää yrityksen markkinointia, myyntiä, henkilökuntaa, asiakkaita ja lopulta myös yrityksen johtoa ja omistajia?, kysyi blogissaan Ilkka Rotko 23.2.2021. Rakennusbetoni- ja Elementti hyödyntää ruokomateriaalin osana kasvikatto-tuotetta.

Järviruo´n korsi on rakenteeltaan ontto, sileä ja monisolmuinen. Se toimii kasvikattorakenteessa oivallisena salaojituskerroksena lisäten ventilaatiota sekä vesitilavuutta korvaten samalla yleisimmin käytettyjä muovikennorakenteita. Hitaasti hajoavana luonnontuotteena se lisää kasvualustaan myös pitkäaikaisravinteikkuutta. Riippuen kasvikaton suunnitellusta rakenteesta järviruo´on kerrospaksuus on 5-10 cm luokkaa.

Kierrätykseen perustuvaa kasvikattoratkaisua on tutkittu ja kehitetty yhdessä Helsingin yliopiston kanssa kohta vuosikymmenen ja ratkaisumallia sekä käytettäviä kasvivalintoja kehitetty tutkimuksen pohjalta. Kierrätyskuiduista kudottu altakastelumatto ja päälle levitettävä järviruokokerros luovat kasvikatolle hyvän vesitalouden. Tehtaan sivuvirroista keto-/niittykasveille optimoitu kasvualusta sisältää monia kierrätysmateriaaleja aina yhdyskuntakompostista lähtien. Kotimaiset osin harvinaistuvatkin ketojemme kukat saavat kasvikatoilla uusia selvitymislokeroita muuttuvassa rakentamisen ahdistamassa ympäristössämme.

Järviruokoa apuna käyttäen olemme luoneet uuden kierrätyspohjaisen muovittoman kasvikattotuotteen, jonka avulla kierrätämme yhteissöissämme tuottamiamme materiaaleja, pienennämme tiiviisti rakennettavien alueiden hulevesiongelmia, luomme luonnon kasveille ja hyönteisille rauhallisia keitaita tarjoamalla elintilaa, lisäämme estetiikkaa rakennettuun ympäristöön ja rakennamme lisäarvoa tuottavaa kotimaisuuteen pohjautuvaa liiketoimintaa. Näin järviruoko kierrätysmateriaalina on mukana kokonaan uutta liiketoimintaa avaavassa tutkimus -ja kehitystyössä. Kierrätetty ruoko tuottaakin siis iloa ja hyötyä kasvikatoilla.