Valitse sivu

Vesijärven lisäksi myös lukuisten pienjärvien veden laatua seurataan säännöllisesti. Seurantaa tekevät Lahden, Asikkalan ja Hollolan ympäristöviranomaiset.

Lahdessa pienjärvien vuosiseurannassa on 10 järveä, jotka ovat Alasenjärvi, Joutjärvi, Kymijärvi, Likolammi, Merrasjärvi, Mytäjäinen, Pikku-Vesijärvi, sekä Iso-Kukkanen, Ruuhijärvi ja Salajärvi. Joka toinen vuosi seurannassa ovat tänä vuonna vuorossa Kivijärvi, Kärkjärvi ja Salalammi. Myös Valkealammista ja Valkeajärvestä otetaan tänä vuonna näytteet. Lahden kaupungin viranomaisseurannan näytteet ottaa Lahden ympäristöpalvelut. 

Näytteet otetaan maaliskuussa ja elokuussa, jolloin yleensä järvien happitilanne on heikoimmillaan kerrostuneisuuskauden lopussa. Vesinäytteet otetaan järven syvänteeltä metri pinnan alapuolelta sekä metri pohjan yläpuolelta.  Matalissa järvissä riittää yksi näytesyvyys. Vesinäytteistä mitataan tai analysoidaan esimerkiksi veden kirkkaudesta kertova näkösyvyys, happipitoisuus, pH, ravinnepitoisuudet sekä kesällä levämäärästä kertova klorofylli-a. 

Hollolan kunnan pienjärvien seurannan toteuttaa KVVY Tutkimus Oy, kertoo Hollolan kunnan ympäristösihteeri Kirsi Järvinen. Tänä vuonna vuorossa ovat Työtjärvi, jota seurataan vuosittain, sekä Vähä-, Keski- ja Iso-Tiilijärvi, joista näytteet otetaan joka toinen vuosi. Vähä-Tiilijärvi on viime vuosina ollut erillisen hankkeen kautta tehostetussa seurannassa. Tänä vuonna seurantaan sisällytetään ylimääräinen näytekerta kesäkuulle. 

Asikkalan kunnan ympäristönsuojelusihteeri Terhi Ahava kertoo, että he ovat käyneet talvella seuraamassa happitilannetta pienellä Perlammilla, sekä Ruotsalaisen Sirkkulahdella ja Päijänteen Eetunpohjassa. Kesäseurantaa tehdään tänä vuonna Ruotsalaisen Salmenlaukunpohjassa ja Varaslahdessa sekä Päijänteen Varsilahdessa, Mustalahdessa ja Äeslahdessa. Pienjärvistä seurataan tänä kesänä yhdeksää järveä, jotka ovat Ruokopuolinen, Säynätjärvi, Pursijärvi, Keskinen, Taivatlammi, Pyhäjärvi, Vähä Hopealammi, Äinäjärvi ja Iso-Kelkute. 

Lue lisää:

Kuva: Esa Huhtanen ja Priidu Pae Lahden ympäristöpalveluista kiersivät ennen pääsiäistä hakemassa Lahden pienjärvistä vesinäytteet. Esa Huhtanen tarkastelee veden kirkkautta ja lämpötilaa.