Valitse sivu

Kaksi nuottakuntaa veti järvestä pois 34 tonnia kalaa, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kymijärven hoitokalastusta tehostettiin vuonna 2020 siten, että järveä nuotattiin kahden nuottakunnan voimin. Lahden ympäristöpalvelut nuottasi järven länsipuolta ja Nastolan osakaskunnat ry järven itäpuolta.

Syysnuottauksen kokonaissaalis oli 34 355 kg, mikä tarkoittaa jopa 53 kg hehtaarikohtaista saalista. Nuottasaalis saatiin 26 vedolla, jolloin vetokohtaiseksi yksikkösaaliiksi tulee 1321 kg. Saaliista 62 % oli särkeä ja 29 % oli lahnaa loppusaaliin ollessa lähinnä pientä ahventa ja salakkaa. Saaliin mukana poistui laskennallisesti 257 kg fosforia. Vuodesta 1995 jatkuneella hoitokalastuksella on poistettu laskennallisesti yli 4 tonnia fosforia Kymijärvestä.

Kymijärven saaliista jaettiin ilmaisjakelun kautta yli 6000 kg ja elintarviketeollisuudelle toimitettiin 3700 kg.

Kymijärvi on ekologiselta tilaltaan välttävä ja se on Lahden alueen huonokuntoisin järvi. Vuosittaisen hoitokalastuksen lisäksi järveä kunnostetaan alusvettä suodattamalla, jolloin vedestä saadaan poistettua ravinteita, etenkin fosforia.   

Valokuva: Hoitokalastussaaliin Kymijärven Lahden pään nostopaikalta Karistosta noudettiin vilkkaasti kalaa.

Lisätiedot

Matti Kotakorpi
vesiensuojelusuunnittelija
Lahden kaupunki
050 5391696
matti.kotakorpi@lahti.fi