Valitse sivu

Vesijärven hoitokalastussaalis pieneni neljättä vuotta peräkkäin ollen vuonna 2020 yhteensä 71 600 kg. Runsaimmat saalislajit olivat särki ja salakka. Enonselän ja Paimelanlahden alueelta saatiin 18 kg:n hehtaarisaalis, Komonselän ja Laitialanselän  pyynti oli vähäisempää. Koko hoitokalastusalueelle laskettuna hehtaarikohtainen saalis oli 11 kg. Hoitokalastusalueille on asetettu Vesijärviohjelmassa keskimääräiseksi saalistavoitteeksi 20 kg/ha/vuosi.

Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi Lahden kaupungilta kertoo, että saalismäärän vähenemisestä ei kannata olla huolissaan. Kalastossa kokonaisuudessaan ei ole näkyvissä hälyttäviä muutoksia.

-Hoitokalastus etenkin Enonselällä on ollut pitkään melko tehokasta ja esimerkiksi rysäsaaliissa särkikannan pienentyminen näkyy selvästi.

Kotakorven mukaan kokonaissaalismäärä olisi ollut suurempi, jos Laitialanselällä olisi tehty talvikatiskapyyntiä ja talkookalastusta. Talvipyynnin esti viime pyyntikauden huono jäätilanne.

Toisaalta syysnuottauksen saalis jäi tavanomaiseksi, vaikka nuotanvetojen määrä ja pyyntikauden pituus oli huipputasoa. Tämänkin perusteella vaikuttaisi siltä, että särkikalojen määrä ei ole runsastunut, vaikka saalis on monena vuonna jäänyt alle tavoitetason. Pyynnin vaikutusten arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuutta, koska särki- ja lahnakannan runsautta ei pysty arvioimaan kovin tarkasti nykyisillä tutkimusmenetelmillä.

Vuodesta 1987 jatkuneella hoitokalastuksella on poistettu laskennallisesti yli 35 tonnia fosforia Vesijärvestä.

Lahden ympäristöpalvelut vastaa hoitokalastusten organisoinnista. Hoitokalastusurakoitsijoina jatkavat edelleen T:mi Ile’s Fisk ja Järvikalastus Turtiainen Ky. Ile’s Fisk tekee rysäpyyntiä ja Järvikalastus Turtiainen nuottaa.

Vesijärven hoitokalastuksilla pyritään estämään särkikalojen runsastuminen, jolloin saadaan vähennettyä järven sisäistä kuormitusta, tuettua arvokalakantojen tuottavuutta sekä poistettua ravinteita kustannustehokkaasti.

Saaliin hyötykäyttö

Vuoden 2020 Vesijärven ja Kymijärven hoitokalastussaaliista toimitettiin noin 20 tonnia särkikalaa hyötykäyttöön. Suuri osa saaliista oli keskikooltaan pientä hyötykäyttöön, joten kaikki jalostukseen toimitettu kala ei päädy elintarvikkeeksi. Särkisäilykkeet ovat tällä hetkellä hoitokalastussaaliin tärkein lopputuote. Yksityistalouksissa kalasta valmistetaan esimerkiksi savulahnaa, purkkikalaa, fermentoimalla valmistettavaa kalakastiketta tai lemmikkieläinten ruokaa.

Lisätiedot:

Matti Kotakorpi
vesiensuojelusuunnittelija
Lahden kaupunki
050 5391696
matti.kotakorpi@lahti.fi

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
Vesijärvisäätiö
040 5148513
heikki.makinen@vesijarvi.fi