Valitse sivu

Vesijärvisäätiöltä voi hakea avustusta vesienhoitoon 2.3. klo 15 mennessä. Haettavan avustuksen enimmäismäärä on 1500 euroa.

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön avustukset vesienhoitoon ja -suojeluun ovat haettavissa 2.3.2021 klo 15.00 saakka. Avustuksen kohde voi sijaita Lahdessa, Asikkalassa tai Hollolassa. Yksittäisen avustuksen enimmäismäärä on 1500 euroa.

Vuonna 2021 hakemuksia toivotaan erityisesti vesiensuojelurakenteiden kunnostukseen, hoitokalastukseen ja yhteisten rantojen hoitoon. Myös ympäristökasvatukseen liittyvät hankkeet ovat hakukelpoisia. Mikäli hakupaine ylittää käytettävissä olevat varat, etusijalle asetetaan pienjärviä koskevat hakemukset ja uudet hakijatahot.
Avustuksia on myönnetty vuodesta 2017 asti.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen irma.peltola@vesijarvi.fi tai postitse Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Askonkatu 9 C, 15100 Lahti.

Kuva: Paljärven hyväksi ry sai vuonna 2020 avustusta järven syvyyskartan teettämiseen.

Lue tarkemmat hakuohjeet täältä!
Tutustu aiempien vuosien avustuspäätöksiin

Vuonna 2018 Hälvälän osakaskunta ry sai avustuksen Työtjärven humuksen ja pohjan orgaanisen aineen talteenottoratkaisujen ja hyötykäyttömahdollisuuksien selvittämiseen.

Lisätietoja:

ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, 040 514 8513
viestintäasiantuntija Irma Peltola, 040 5144958
sähköpostit: etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi