Valitse sivu

Enonselän uuden hissiaseman anturit mittaavat lämpötilaa, happipitoisuutta ja sähkönjohtavuutta halutuissa syvyyksissä.

Vesijärven Enonselän syvännealueen tarkkailussa saadaan jatkossa aiempaa tarkemaa tietoa vesipatsaan syvyyssuuntaisesta laatuvaihtelusta. Syvänteeseen asennettiin joulukuussa 2020 uusi hissilaite, jonka avulla mittausanturi kulkee pinnan ja pohjan väliä halutulla aikavälillä.

Enonsaaren eteläpuolisella syvännealueella on aiemminkin ollut käytössä mittauslautta. Lautan alapuolelle on asennettu mitta-antureita kiinteille syvyyksille. Mittauksien avulla onkin pystytty keräämään arvokasta tietoa esimerkiksi järven kerrostumisesta ja happiolosuhteista valituilla syvyyksillä. Järjestely on kuitenkin pitänyt poistaa talviajaksi, etteivät jäät veisi lauttaa mennessään. Samoin syvyyssuuntaisesti aineistoa on saatu vain niiltä syvyyksiltä, joilla antureita on asennettu.

Uusi hissiasema on ankkuroitu pohjaan ja se kulkee automaattisesti pinnasta pohjaan halutulla aikavälillä. Laite on mittausten välissä kiinnittyneenä pohjan ankkuripainoon, joten se ei pääse jäätymään eivätkä myöskään myrskyt sitä riepottele. Mittauspaikka on merkitty keltaisella merenkulun erikoismerkillä ja vesilläliikkujia pyydetäänkin jättämään 50 metrin väli poijuun. Näin mittauslaite välttyy pilkkisiimoilta ja kalaverkoilta.

Varsinaisen mittausaineiston tuottaa tavanomainen mittaussondi, jolla pystytään mittaamaan samanaikaisesti useampia suureita. Nyt käytössä olevalla kokoonpanolla saadaan tietoa lämpötilasta, happipitoisuudesta sekä sähkönjohtavuudesta. Avovesikaudella vedenlaatutiedot siirtyvät päivittäin internettiin, mutta talvella data kerätään loggerilla, josta tieto puretaan vasta jäidenlähdön jälkeen.

Hissilaite ohjauselektroniikka mukaan lukien on japanilaista tuotantoa ja samanlaisia laitteita on käytössä myös Keski-Euroopassa. Laitteiston asensi kuopiolainen Vesi-Eko Oy.  Kokonaisuutta ei ole vielä testattu pohjoisissa oloissa, joissa järven pinta jäätyy talvella. Ensimmäisiä tuloksia sekä hissin toiminnan että Vesijärven alkutalven olosuhteiden osalta saadaan helmikuulla, jolloin laitteen tila käydään tarkistamassa.

Vesijärvisäätiön monivuotinen tavoite on ollut saada entistä tiheämmällä pystysuuntaisella mittausvälillä ympärivuotisesti veden tilaa seuraava mittauslaite Enonselälle. Kokeiluja tähän suuntaan on ollut jo aiemminkin. Nyt vaikuttaa siltä, että tilanne on saatu ratkaistua. Seuraamme mielenkiinnolla, kuinka laite selviää ensimmäisestä jäätalvestaan. 

Hissiasema on toteutettu yhteistyössä Lahden kaupungin ympäristöpalveluiden kanssa, joka myös vastaa laitteiston ylläpidosta.

Kuva:
Uusi hissiasema antureineen matkalla Enonselälle. Asennus tehtiin joulukuun puolivälissä melkoisen hyytävissä olosuhteissa (Kuva Priidu Pae, Lahden kaupunki).

Lisätiedot:

Ismo Malin
vesiensuojelupäällikkö
puh. 050 5259579
ismo.malin@lahti.fi
Lahden kaupunki

Erkki Saarijärvi
limnologi
puh. 044 279 8603
erkki.saarijarvi@vesieko.fi
Vesi-Eko Oy