Valitse sivu

Hoitokalastusta on tehty Vesijärven Paimelanlahdella, Laitialanselällä ja Enonselällä sekä Kymijärvellä. Piilevä lopetti työn Enonselällä.

Syksyn hoitokalastukset käynnistyivät tänä vuonna hyvissä ajoin. Syysnuottaukset alkoivat tavanomaista lämpimämmissä olosuhteissa, koska vedet olivat vielä marraskuun alussakin yli 10-asteisia. Lämpimän veden vuoksi kalat eivät parveutuneet normaalissa aikataulussa, mutta olosuhteet ovat muuten olleet suhteellisen suotuisat ja saalista on kertynyt hitaasti, mutta varmasti.

Vesijärvellä nuottauksia on tehty Paimelanlahdella, Laitialanselällä ja Enonselällä. Marraskuun alkupuolella Enonselän piilevätilanne paheni siinä määrin, että ei todennäköisesti voi enää tänä vuonna nuotata. Piileväongelma haittaa yhtä lailla verkkokalastusta. Tänäkin syksynä saalis on koostunut pääasiassa 10 cm molemmin puolin olevista särkikaloista, joten jatkojalostukseen sopivan isokokoisemman saaliin osuus on ollut suhteellisen pieni. Saalis kuitenkin vaihtelee apajakohtaisesti ja suurin kertatoimitus jatkojalostukseen on ollut lähes 4000 kg särkeä. Nuottasaalista on Vesijärveltä koossa karkeasti 35 tonnia, mutta kausi on vielä kesken.

Kymijärvellä on tänä syksynä nuotattu kahden porukan voimin, kun järvellä on ahkeroineet sekä Lahden kaupungin tiimi että Nastolan osakaskunnat ry:n nuottaporukka. Järven länsipuoliskolta on noussut yli 19 tonnia kalaa, joista merkittävä osa on jaettu kotitalouksien omaan käyttöön. Myös järven itäpuolella Nastolan osakaskunnat ry:n saaliit ovat olleet hyviä, joten Kymijärven kokonaissaalis noussee korkeaksi.

Vesijärven kuhakannan osalta on näkyvissä pitkästä aikaa lupaavia merkkejä. Kesän hoitokalastuksissa Enonselällä erityisesti n. 25 cm kuhien määrä vaikutti runsaalta ja myös Luonnonvarakeskuksen Nordic-koeverkkokalastuksen tulokset olivat kuhan osalta hyviä. Viime kesän koeverkkokalastuksissa saatiin Enonselältä ja Kajaanselältä kuhan ennätyssaaliit. Laitalan- ja Kajaanselän kohentuneeseen kuhatilanteeseen saattaa vaikuttaa myös viime vuosien kuhaistutukset, mutta nämä Enonselän tulokset perustuvat luontaiseen lisääntymiseen. Luonnonvarakeskuksen vuotuinen kuhanäytepyynti jää tänä vuonna tekemättä piilevätilanteen vuoksi.

Valokuva: Kuluttajat hakevat osa hoitokalastussaaliista käyttöönsä. (Kuva JP Huotari, Lahden viestintä)

Lue lisää hoitokalastuksesta.

Lisätiedot:

Matti Kotakorpi
vesiensuojelusuunnittelija
p. 050 5391696
matti.kotakorpi@lahti.fi
Lahden kaupunki