Valitse sivu
Vesiposti banneri

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön Blogi

Kirjoittaja on LSK Groupin markkinointi- ja kehitysjohtaja
Jenni Grandell, joka viettää vapaa-aikaa vesillä ja luonnossa
ja nauttii mielellään Vesijärven upeasta maisemasta eri
vuodenaikoina, aina kun siihen on tilaisuus. 

Perheyritys LSK täytti tänä vuonna 90 vuotta ja on osa suomalaisen yhteiskunnan kehitystarinaa. Yhtiö on ollut kaikissa vaiheissaan vahvasti mukana Lahden alueen kehityksessä ja rakentamisessa eri vuosikymmenien aikana. LSK:n toiminta perustuu yhteisin arvoihin, joita ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus sekä jatkuva kehitys ja tuloksellisuus.

Toiminnassamme huomioimme ihmiset ja ympäristön. Kiertotalous, energiankulutuksen vähentäminen sekä oman toiminnan ympäristövaikutusten tunnistaminen ja minimoiminen ovat osa vastuullista toimintaa. Asiakaslupauksemme mukaisesti toimitamme tiloihin ja teollisuuteen ”fiksumpaa teknologiaa”. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotamme älykkäitä, energiatehokkaita ratkaisuja sekä uutta teknologiaa asiakkaidemme nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Näin voimme yhdessä vaikuttaa merkittävästi niin ihmisten arkeen kuin ympäristöön. 

Valitsemalla uusiutuvan energian ratkaisuja sekä älykästä energianhallintaa asumiseen, rakentamiseen ja teollisuuteen, voidaan merkittävästi vaikuttaa päästöjen vähentämiseen. Liikenne sähköistyy globaalisti yhä nopeammin, muutos vaatii uutta osaamista sekä uudenlaista infraa. LSK:n toiminnassa ja palveluiden kehittämisessä tämä tarkoittaa panostamista henkilöstön osaamiseen ja yhdessä kehittämiseen ympäristöasiat ja uusi teknologia huomioiden. 

Viime aikoina erityisesti sähköisen liikenteen palvelut sekä älykkään energianhallinnan toteutukset ovat olleet keskeinen osa palvelukehitystämme. Näiden avulla voidaan hyödyntää, varastoida ja ohjata eri lähteistä saatavaa energiaa fiksummin sekä tehokkaammin. Saimme Suomessa ensimmäisenä talotekniikan TT-sertifikaatin alkuvuodesta 2020, jonka osana valmistui myös ympäristösuunnitelma. 

Vesijärven maisemallinen ja ekologinen merkitys on tärkeä Lahdelle ja lahtelaisille. Kaupunkilaisten virkistyskäyttö, ihmisten hyvinvointi sekä luonnon alkuperäisen monimuotoisuuden säilyminen tulee varmistaa. Järvien merkitys ekosysteemissä on keskeinen, ja niillä on merkittävä osa hiilen kiertokulussa Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen mukaan järvien hiilidioksidin tuotanto kasvaa lämpenevässä ilmastossa. Ilmaston lämpenemistä tulee hillitä myös järvien tilan ja kalaterveyden suojelemiseksi sekä kohentamiseksi.

Haluamme omalta osaltamme kantaa vastuuta ympäristömme hyvinvoinnista. Vesijärven puhtaus ja sen tulevaisuus on meille tärkeää. Olemme mukana tukemassa Vesijärvisäätiön arvokasta työtä Vesijärven ja kaupunkilaisten hyväksi.

 

LSK Group on toimialueensa johtava talo- ja teollisuustekniikkayhtiö. Vuonna 1930 perustetussa perheyhtiössä työskentelee yli 280 teknisten alojen asiantuntijaa. Yrityksen kotipaikka on Lahdessa ja sillä on toimipisteet myös Helsingissä, Kotkassa, Hämeenlinnassa, Seinäjoella, Mäntsälässä, Riihimäellä ja Kuopiossa. LSK:n tarjoamat palvelut ovat saatavilla lähes koko Suomessa. LSK:n logistiikkakeskus sijaitsee Lahdessa.