Valitse sivu

Kasvatuskokeilulla selvitetään, onnistuuko Vesijärven oman kuhakannan lisääminen laskeutusaltaissa.

Vesijärveen laskeviin ojiin on tehty runsaasti laskeutusaltaita vähentämään kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Laskeutusaltaiden vesi on sameaa, ravinteikasta ja lämpenee nopeasti, eikä niissä ole muuta kalastoa kilpailemassa ravinnosta ja saalistamassa kuhanpoikasia. Näistä syistä laskeutusaltaat saattavat soveltua hyvin kuhan poikasviljelyyn, ja tätä on tarkoitus kokeilla tänä kesänä Vesijärvisäätiön hankkeessa. Laskeutusaltaissa on 1990-luvulla kokeiltu siian kasvatusta, jossa siian kasvunopeus laskeutusaltaissa todettiin erinomaiseksi.

Kuhan laskeutusallasviljelyä on tarkoitus kokeilla kahdella eri tavalla neljässä eri altaassa. Kokeet toteutetaan Lohimesta Oy:n, Vesijärvisäätiön ja Lahden kaupungin vesien- ja luonnonhoitotiimin yhteistyönä. Kuhaemot pyydystetään Vesijärvestä rysillä ja ne kudetetaan toukokuussa järvessä sumpuissa. Kutemisen jälkeen kuhat vapautetaan ja sumpun pohjalla olevat kututurot nostetaan ylös ja hedelmöittynyt mäti viedään jatkokasvatukseen. Äkeenojan ja Purailanviepän altaissa kokeillaan lyhytkestoista kasvatusta, jossa poikastiheys on korkea ja poikasia kasvatetaan vain kuukauden päivät, jonka jälkeen ne lasketaan veden mukana järveen. Näissä altaissa poikasille on tarkoitus antaa vain parempi alkusysäys kasvulle ja lyhyt kasvatusaika myös mahdollistaa suuremman poikasmäärän. Pyyrylän ja Kytyänojan altailla poikasia kasvatetaan harvemmalla tiheydellä suuremmiksi ja altaat tyhjennetään vasta elokuussa ja niissä kasvatusmenetelmä vastaa hyvin pitkälle normaalia kuhan luonnonravintolammikkokasvatusta.

Kuha on Vesijärven tärkeimpiä petokalalajeja ja tavoitelluimpia saalislajeja Vesijärvessä. Kuha on myös ravintoverkon kannalta tärkeä laji, koska se pystyy saalistamaan kuoretta tehokkaasti järven ulapalla ja sillä on tämän vuoksi hyvät edellytykset harventaa ylitiheää kuorekantaa. Kuha lisääntyy Vesijärvessä luontaisesti, mutta mm. veden värin vuoksi lisääntyminen ei ole erityisen tehokasta ja kuhan määrää on mahdollista lisätä merkittävästi istutuksilla. Poikasvaiheen jälkeen Vesijärvi on olosuhteiltaan erinomainen kuhan elinympäristöksi ja kuhan kasvunopeus on Vesijärvessä huippuluokkaa.

Kokeilu kuuluu ”Vesien tilatavoitteita tukevat toimenpiteet Lahden seudulla” -hankkeeseen, jota osarahoittaa Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman määrärahoista.

Kuva: Koetroolauksen saalista kesältä 2019. Koetroolauksessa saatiin vain muutama kuhanpoikanen ja hurjasti kuoretta. Ravintotilanne Vesijärvessä olisi ihanteellinen kuhalle (kuva Matti Kotakorpi).

Lisätiedot

Jukka Ruhberg
puh. 0405101232
jukka.ruhberg@gmail.com
Lohimesta Oy

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
040 514 8513
heikki.makinen@vesijarvi.fi
Vesijärvisäätiö