Valitse sivu

Hämeen ely-keskus on myöntänyt osarahoituksen hankkeeseen ”Vesien tilatavoitteita tukevat toimenpiteet Lahden seudulla” Varat ovat käytettävissä 15.11.2022 asti.

Nyt osarahoituksen saanut hanke sisältää kolme kokonaisuutta: Enonselän tilan parantamista koskevat toimenpiteet, Kajaanselän ja Laitialanselän tilan säilymistä ja seurantaa koskevat toimenpiteet ja pienjärvien kunnostustoimet. Mittavin osuus on Enonselän ravintoverkkokunnostuksissa, tilan seurannassa ja uusien kunnostusmenetelmien sopivuuden selvittämisessä.

Enonselän osalta selvitetään uusien kunnostusmenetelmien toteuttamismahdollisuuksia. Vaihtoehtoja ovat mm. alusveden suodatus, tai keskisyvillä alueilla toteutettava alumiinisaostuksen pilotti, toteaa ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen.
Hankkeella voidaan myös rahoittaa vesikasvien niittoja, hoitokalastusta ja petokalaistutuksia. Pienjärvien osalta kohdejärviä ovat Sala- ja Ruuhijärvi ja Työtjärvi.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 732 000 euroa, josta Hämeen ely-keskuksen osuus on 60 %. Loppurahoitus tulee Vesijärvisäätiöltä ja talkootyöstä. Tutustu hankesuunnitelman tiivistelmään tästä linkistä.

Lisätiedot:

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
heikki.makinen(a)vesijarvi.fi
puh. 040 5148513