Valitse sivu

Korona-viruksen aiheuttamilla liikkumisrajoituksilla ja -suosituksilla on melko lievät vaikutukset Vesijärvisäätiön tekemään vesienhoitotyöhön ja vesistöseurantoihin. Erilaisia vesinäytteitä otetaan ja niihin liittyviä mittauksia tehdään normaalistikin pääasiassa kahden hengen työryhmänä. Sama koskee myöhemmin keväällä alkavia kosteikkojen ja laskeutusaltaiden huoltotarpeen selvityksiä.

Vähä-Tiilijärven talkoilla tehtävät hoitokalastukset pystyttäneen myös toteuttamaan, mutta ehkä hieman pienemmällä osallistujamäärällä ja eri aikaisella kalastuksella. Vesienhoito teettää myös paljon suunnittelua ja paperitöitä, joita tehdään nyt etätyönä.

Merkittävin muutos Vesijärvi-työhön on yleisötapahtumien peruuntumiset ja messujen siirtyminen myöhempään ajankohtaan. Samoin kesäkuun alun Vesijärvi-viikon toteutuminen näyttää entistä epätodennäköisemmältä.

Myös Lahden ympäristöpalveluiden vesienhoitotyöt jatkuvat normaalisti. Maaliskuun järvinäytteet saatiin otettua tarkkailuohjelman mukaisesti lukuun ottamatta paria järveä, joille ei heikkojen jäiden vuoksi ollut asiaa. Ojamittausasemat on asennettu ja Vesijärven mittausasemat asennetaan heti kun jäätilanne sen sallii. Osa mittausasemista uusitaan tänä keväänä ja niistä on tarjouskilpailu käynnissä. Venekalusto ja pyydykset on huollettu ja hoitokalastusrysät viedään pyyntiin Enonselälle heti kun yöpakkaset hellittävät. Kymijärven alusveden puhdistamon laajennustyön suunnittelu on käynnissä ja työt on tarkoitus saada tehtyä viimeistään kesäkuun alkupuoliskolla, jolloin puhdistusjakso saadaan optimaaliseksi. Niemen sataman jäähileasema uudistetaan toukokuun aikana, jolloin virkistyskalastajillekin on taas tarjolla jäitä kalansaaliin kylmänä pitämiseen.

Vesienhoidon asiantuntijatehtävät sujuvat etätöinä, mutta myös maastotarkastuksia tehdään. Etenkin hulevedet ovat työllistäneet viime viikkoina.

Luonnossa liikkuminen tarjoaa meille kaikille juuri nyt turvallisen tavan rentoutua. Nautitaan vesistöistämme ja pidetään turvavälit riittävinä.