Valitse sivu

Vähä-Tiilijärven talvista tilannetta on tutkittu happimittauksin ja vesinäyttein. Tänäkin talvena happitilanne pohjan läheisessä vedessä heikkeni, mutta tilanne ei ollut yhtä paha kuin edellisenä talvena. Maaliskuussa 2019 happitilanne heikkeni jään alla jo yhden metrin syvyydessä lähelle kaloille kriittisenä pidettyä 4 mg/l:n rajaa. Tänä talvena tuo raja alittui vasta kolmen metrin syvyydellä. Myös kokonaistyppipitoisuudet olivat selvästi edellistalvea alhaisempia, joskin ammoniumtyppeä esiintyi hieman enemmän. Fosforipitoisuus kohosi pohjanläheisessä vedessä edellistalvea enemmän, mutta pitoisuudet olivat vielä maltillisia.

Helsingin yliopiston tutkijat, apulaisprofessori Tom Jilbert sekä väitöskirjatyöntekijä Siqi Zhao kävivät Vähä-Tiilijärvellä sedimenttinäytteenotossa maaliskuun alussa. Mukana oli myös Turun yliopistosta professori Timo Saarisen tutkimusryhmä, jonka näytteenottimilla saatiin erityisen pitkiä sedimenttinäytteitä. Näytteenoton tarkoituksena on selvittää järven pohjakerrostumien eli sedimentin osuutta järven sisäisessä kuormituksessa. Tutkimuksilla selviää, miten ravinteet ovat pohjakerroksiin sitoutuneet, ja onko riskiä niiden vapautumisesta uudelleen levien käyttöön.

Katiskakalastus alkaa

Viime kesänä tehtyjen kartoitusten mukaan Vähä-Tiilijärven ravintoverkossa on epätasapainoa. Särki sekä pienet ahvenet ovat lisääntyneet. Nämä syövät tehokkaasti eläinplanktonia. Eläinplankton oli erittäin pienikokoista, joten sen kyky pitää levämääriä kurissa laidunnuksellaan oli heikko. Runsaimpia olivat pienet rataseläimet, jotka kierrättävät tehokkaasti ravinteita levien käyttöön. Hoitokalastuksella pyritään siihen, että suuret vesikirput, jotka ovat tehokkaimpia levien laiduntajia, runsastuisivat ja levämäärät näin vähenisivät.

Hoitokalastus alkaa katiskoilla kevään aikana yhteistyössä Vesalan Kalaveden Osakaskunnan kanssa heti kun jäät lähtevät.

Kuva:

Apulaisprofessori Tom Jilbert (oik.) ja väitöskirjatyöntekijä Siqi Zhao ottamassa Vähä-Tiilijärvellä sedimenttinäytettä maaliskuun alkupuolella.

Lisätiedot:

Mirva Ketola
vesistöasiantuntija
etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi
0449735137