Valitse sivu

Vesijärvisäätiön toimintakertomus vuodelta 2019 on valmistunut. Säätiön hallitus hyväksyi sen viime kokouksessaan.

Vuoden 2019 työssä painottuivat Vähä-Tiilijärven tilan heikkenemisen syiden selvittäminen, uusien hoitokeinojen valmistelu Vesijärvelle hapetuksen loppuessa, säätiön strategian päivitys ja ensimmäisen kansainvälisen INBO-kokouksen järjestäminen Suomessa.

Toimintakertomus on nyt ensimmäistä kertaa kuvitettu ja taitettu. Graafisesta suunnittelun teki keväällä 2018 LABin opiskelija Valtteri Viitanen ja taitosta vastasi Päivi Liikamaa.

Huomaathan, että nettiversion sivujen yläosan sisältöön liittyvät tekstit toimivat linkkeinä ao. kohtaan.

Toimintakertomus 2019

Antoisia lukuhetkiä!

Lisätiedot

Irma Peltola
viestintäasiantuntija
irma.peltola@vesijarvi.fi
puh. 040 5144958