Valitse sivu

Eläinplanktonin biomassa suhteessa kasviplanktonin biomassaan on kasvanut. Vesikirput ovat kuitenkin yhä selvästi pienempiä kuin vielä viitisen vuotta sitten.

Vesijärven tuoreimman eläinplanktontutkimuksen mukaan vuonna 2019 Enonselän näytepisteeltä otettujen näytteiden perusteella planktisten eläinten valtaryhmä oli vesikirput. Niitä oli eniten keskikesällä, jolloin ne säätelivät tehokkaasti levien määrää ja kykenivät suodattamaan eli ”puhdistamaan levistä” parhaimmillaan jopa 40 % vesimassasta päivässä. Kesän loppua kohden tämä säätelykyky heikkeni, kun vesikirppujen määrä väheni ja niiden koko pieneni todennäköisesti kalojen saalistuksen voimistumisen vuoksi. Kalat syövät mielellään isoimmat vesikirput, sillä ne on helpointa havaita. Sen seurauksena veden kirkkaus väheni ja levämäärä kasvoi. Eläinplanktonin biomassa suhteessa kasviplanktonin biomassaan kuitenkin kasvoi aiempiin vuosiin verrattuna, eli tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan huolimatta siitä, että vesikirput olivat yhä selvästi pienempiä kuin vielä viitisen vuotta sitten, ennen kuoreen poikkeuksellisen suuren vuosiluokan syntymistä. Myös koko 2000-luvun jatkunut suurten ja keskikokoisten vesikirppujen väheneminen on tasaantunut ja kääntynyt jopa hienoiseen nousuun. Eläinplanktonin kannalta hapetuksen lopettamisella on ilmeisesti ollut suotuisa vaikutus, kun loppukesällä syvät, pimeät ja niukkahappiset vesikerrokset voivat tarjota vesikirpuille suojapaikan kalojen saalistukselta.

Työ on osa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019 -2020 -hanketta, jota rahoittaa Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista.

Eläinplanktonnäytteet laski ja raportoi FT, Dos. Kirsi Kuoppamäki (kirsi.kuoppamaki@helsinki.fi) Helsingin yliopistosta.


Lue koko raportti täältä.