Valitse sivu

Uusi strategia painottaa innovatiivista vesienhoitoa ja yhteistyötä.

Nyt valmistunut strategia selventää säätiön toiminnan päälinjoja ja kohdentaa konkreettisesti sekä hoitotoimia että viestintää.

– Toivomme, että strategian myötä työmme painopisteet ja tavoitteet ovat jatkossa entistä selkeämmät myös lukuisille kumppaneillemme ja tukijoillemme, sanoo ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen.

Vesijärven kunnostustyö sen nykytilaan on ollut kansainvälisesti merkittävä saavutus. Vesienhoidon haasteet kuitenkin jatkuvat mm. ilmastonmuutoksen myötä. Siksi visiomme on olla rohkeasti Vesienhoidon näkyvä suunnannäyttäjä.

Säätiön vesienhoitoroolissa painottuu tieteellisen, taloudellisen ja sosiaalisen toimintaympäristön vahvistaminen. Tämä on edellytyksenä sille, että Vesijärvisäätiö yhteistyöverkostoineen pystyy toteuttamaan tavoitteensa eli parantamaan Vesijärven ja alueensa muiden vesien tilaa ja virkistyskäyttöarvoa.

Tulevien vuosien työ kohdentuu Vesijärven lisäksi erityisesti Nastolan Sala- ja Ruuhijärveen, jotka kärsivät matalasta veden pinnasta, Kymijärveen sekä Hollolan Tiilijärviin, Työtjärveen ja Hahmajärveen.

– Strategia on elävä asiakirja, jota tarvittaessa tarkistetaan, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Rahkonen. Mahdollisesti eteen tuleviin vesien tilaongelmiin reagoidaan jatkossakin riippumatta siitä, onko kohde tämän hetken prioriteettililistalla.

Konkreettiset ja yksityiskohtaiset vesienhoidon ja seurannan toimet perustuvat jatkossakin laajassa yhteistyössä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa koottuun Vesijärvi-ohjelmaan. Järjestyksessä neljäs Vesijärvi-ohjelma on parhaillaan viimeistelyvaiheessa.

Vesijärvisäätiön visio, missio ja tavoitteet

Visio: Vesijärvisäätiö haluaa olla Vesienhoidon näkyvä suunnannäyttäjä

Missio: Vesijärvisäätiön missiona on mahdollistaa sellaisen vesienhoidon tieteellisen, taloudellisen ja sosiaalisen toimintaympäristön säilyminen ja vahvistuminen, mitä tarvitaan alueen vesien saamiseksi hyvään tilaan.

Tavoitteet: Vesijärvisäätiön tavoitteena on saavuttaa vähintään Vesienhoitolain mukainen Vesijärven hyvä tila sekä parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa ja tilaa.

Tavoitteena on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Mitä strategia merkitsee käytännössä 

Lisätiedot:

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
p. 040 5148513
heikki.makinen@vesijarvi.fi

Hannu Rahkonen
hallituksen puheenjohtaja