Valitse sivu

Petokalarahasto istutti Vesijärvelle tänä vuonna taimenia, kuhia ja ankeriaita yhteensä 48 365 euron edestä. Lajit olivat samoja kuin viime vuonnakin, eikä petokalarahasto ole vielä istuttanut esim. haukea. Istutettavat taimenet (4100 kpl) olivat aiempaa kookkaampia, millä varmistetaan istutusten tuloksellisuus.

Petokalarahasto on Salpausselän kalatalousalueen, Vesijärven osakaskuntien, Lahden kaupungin ja Vesijärvisäätiön yhteistyöorganisaatio, joka koordinoi ja rahoittaa Vesijärven petokalaistutuksia. Rahasto on perustettu vuonna 2017.  Vesijärvisäätiö ohjaa petokalaistutuksiin kohdennetut lahjoitusvarat rahaston käyttöön.
– Petokalojen istutus on osoittautunut lahjoittajille kiinnostavaksi ja konkreettiseksi kohteeksi. Tämän vuoden merkittävin lahjoitus istutuksiin saatiin Hartwallilta, kertoo ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen.

Petokalat saalistavat ravintoketjussa kuoretta ja pieniä särkikaloja, joiden runsas määrä on yksi merkki rehevöitymisestä ja voi osaltaan lisätä levän määrää vedessä. Petokalat toimivat siten samalla tavoin kuin hoitokalastus. Petokalojen runsaus kiinnostaa myös vapaa-ajankalastajia ja lisää järven virkistyskäyttöarvoa. Petokalaistutukset on myös yksi tapa hyödyntää Vesijärven erittäin runsasta kuorekantaa.

Lisätiedot:

Matti Kotakorpi
Petokalarahaston rahastonhoitaja
matti.kotakorpi@lahti.fi
puh. 050 5391696

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
heikki.makinen@vesijarvi.fi
puh. 040 5148513