Valitse sivu

Hämeen ELY-keskus julkisti alkuviikosta Hämeen vesien uudet tilaluokitukset. Ekologisen tilan luokittelu uusitaan joka kuudes vuosi. Lahden, Hollolan ja Asikkalan järvien ja virtavesien veden tilan luokittelut säilyivät pääosin ennallaan.

Vesijärvi on jaettu luokittelussa kahteen osaan; Kajaanselkään ja muuhun Vesijärveen. Uudessa luokittelussa Kajaanselkä nousi tyydyttävästä hyvään tilaan. Muiden järven osien kokonaisuus säilyi edelleen tyydyttävässä tilassa.
– Luokittelu antaa kuitenkin Laitialanselästä liian huonon kuvan, sillä mikäli järven eri altaat arvioitaisiin erikseen, olisi Laitialanselkä lähempänä Kajaanselän hyvää tilaa kuin Enonselän tyydyttävää tilaa, toteaa ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä.

Alueen pienemmistä järvistä läheskään kaikki eivät ole vesien tilaluokittelun piirissä. Luokitelluista järvistä hyvässä tilassa ovat Arkiomaanjärvi, Alasenjärvi, Oksjärvi, Kärkjärvi ja Iso-Kukkanen. Heikoimmassa kunnossa ovat välttävään tilaan luokitellut Kymijärvi ja Kutajärvi, jotka kärsivät mm. mataluutensa vuoksi muita järviä suuremmista vedenlaatuongelmista. Virtavesistä Hammonjoki on hyvässä tilassa ja Porvoonjoki tyydyttävässä tilassa.

Vesien tilan luokittelussa verrataan järven tai joen nykytilaa useamman eri muuttujan suhteen arvioon siitä, miltä kyseinen järvi tai joki näyttäisi luonnontilassa, siis sellaisena, johon ihmistoiminta ei olisi mitenkään vaikuttanut. Tilaluokka on sitä huonompi, mitä kauempana arvioidusta luonnontilasta ollaan. Vesien tilaluokitus ei sen sijaan kuvaa suoraan esimerkiksi järven tai joen käyttökelpoisuutta virkistyskäytön kannalta. Virkistyskäyttöarvo saattaa olla vaikkapa uimisen tai kalastamisen kannalta hyvinkin hyvä, vaikka tilaluokitus olisi hyvää huonompi. Vesien tilaa luokitellaan osana yleiseurooppalaista vesienhoidon suunnitteluprosessia, jonka tavoitteena on saattaa kaikki EU-alueen vedet hyvään tilaan vuoteen 2027 mennessä.

Lue lisää Hämeen ELY-keskuksen tiedotteesta