Valitse sivu

Sinilevää on noussut runsaasti pintaan Hollolan Paimelanlahdella ja sitä on Lahden matkustajasatamassa asti.

Ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiöstä  toteaa, että nyt esiintyvästä kukinnasta huolimatta Vesijärven tila on parantunut ja se kestää entistä paremmin myös sinilevälle suotuisia oloja. Esimerkiksi kesän 2018 helteistä huolimatta Vesijärvellä sinileviä ei juurikaan esiintynyt, kun monella muulla järvellä tilanne oli hankala.

Sopivissa olosuhteissa sinilevää voi edelleen kuitenkin ilmetä. Kylmän ja tuulisen elokuun alun aikana Vesijärvellä vesi on sekoittunut noin 10 metrin syvyyteen asti. Tällöin ravinteita on voinut nousta pintaveteen ja viime päivien lämmin sää on antanut leville hyvät kasvuolosuhteet. Myös viime viikon sateet ovat aiheuttaneet lisäkuormitusta vesistöille.
– Vesijärvi on edelleen ravinteikas järvi, jonka tilan paraneminen edellyttää hoitotoimenpiteiden jatkamista, toteaa Heikki Mäkinen.

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin Lahden ympäristöpalveluista kertoo, että kyseessä on Anabaena-suvun sinilevä, jossa maksa-, solu- ja hermotoksiinit ovat mahdollisia. Noin puolet sinilevien massaesiintymistä on myrkyllisiä. Vettä ei siten tule käyttää saunavetenä eikä ihmisten ja kotieläinten pidä mennä veteen.
 

Kajaanselkä noussut hyvää tilaan 

Ympäristöministeriö julkaisi tänään valtakunnallinen Suomen vesien tila-arvioinnin. Sen mukaan järvien ja jokien tila on säilynyt pääpiirteissään ennallaan, mutta rannikkovesien tila on heikentynyt. Lue lisää linkkihttps://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Suomen_vesien_tilaarvio_Jarvien_ja_jokie(51335)

Vesijärven Kajaanselän tila on noussut hyvälle tasolle, mutta muilta osin Vesijärven tila on pysynyt ennallaan eli tyydyttävässä tilassa.

Mikä on ekologinen tila?

Ekologisen tilan luokittelussa tarkastellaan ensisijaisesti biologista laatua. Vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan oloihin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittavaa vaikutusta eliöstössä. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen tila. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon veden kemialliset (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset (mm. vaellusesteet, säännöstely) laatutekijät. (Lähde YM ja SYKE).

Valokuva Ismo Malin LYP