Valitse sivu

Vähä-Tiilijärven koekalastus tehtiin elokuun alussa viidellä verkolla kahtena yön yli kestävällä kalastuskerralla. Siten verkkoöitä tuli yhteensä kymmenen. Koekalastuksessa käytetään erikoisverkkoja, joissa yhdessä verkossa on 2,5 metrin pituisina kaistaleina yhteensä 12 eri solmuväliä. Niistä pienin on 5 mm ja suurin 55 mm.

Koekalastuksella saadaan selville järvessä runsaimpana esiintyvät lajit ja esimerkiksi särki- tai petokalojen osuus kalastosta. Myös kalojen koosta saadaan tietoa, sillä saadut kalat mitataan ja punnitaan. Koekalastuksen tulokset auttavat arvioimaan, onko järvessä tarvetta hoitokalastukseen. Vähä-Tiilijärvestä saatiin runsaimpina särkeä ja ahventa. Myös muutama hauki ui verkkoon. Koekalastustulosten tarkempi käsittely on vielä kesken. Vähä-Tiilijärven koekalastuksesta vastasi Jomiset Oy. 

Elokuun puolivälissä Kari Ylönen teki Vähä-Tiilijärven pohjan viistokaikuluotauksen. Kaikuluotauksesta saadaan järven syvyyskäyrät sekä viistokaikukuvaa järven pohjasta. Kuvaus sujui hyvin, sillä varhainen aamu oli tyyni.

Tutkimukset Vähä-Tiilijärvellä jatkuvat edelleen, seuraavaksi vuorossa on vesikasvillisuuden kartoitus. KVVY Tutkimus Oy aloittaa vesikasvikartoituksen maanantaina 19.8.2019.

Hollolan kunnan pienjärvien seurantanäytteet otetaan myös elokuun puolivälissä. Seurantaan kuuluvat kaikki Tiilijärvet. Näytteenotosta vastaa Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Lue lisää Vähä-Tiilijärven hyväksi tehtävästä työstä Hollolan kunnan sivuilta Vähä-Tiilijärvi on meille tärkeä.

Lisätietoja:
Mirva Ketola
vesistöasiantuntija
044 9735137
etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö