Valitse sivu


Kutajärven Natura 2000 -alueen luontoarvot kartoitetaan hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämiseksi.

Alueilta kartoitetaan tänä kesänä luontodirektiivin liitteen IV lajit pesimälinnuston sekä sudenkorentojen osalta. Lisäksi päivitetään kasvillisuuskartat ja luontotyypit. Kartoituksien perusteella havaintaan alueella tapahtuneet muutokset ja hoitotarpeet. Päivitetyn käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistuttua myös hoitotoimenpiteitä aloitetaan mahdollisesti jo 2019-20 rahoituksen niin salliessa.

Pesimälinnustoa kartoittaa Päijät-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys. Myös sudenkorentokartoitus on parhaillaan käynnissä ja sitä tekee Luontoselvitys Metsänen. Vesikasvillisuuskarttojen päivittämisestä vastaa Ympäristösuunnittelu Enviro.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys on osa Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019 -2020 -hanketta, johon on haettu rahoitusta ympäristöministeriön varoista Hämeen ELY-keskuksen kautta. Edellinen Kutajärven Natura 2000 -alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on tehty vuosille 2009-2018. Kutajärven Natura 2000 -alueeseen kuuluvat Kutajärvi, sekä Vesijärveltä Kirkonselkä, Laasonpohja, Lahdenpohja, Kailanpohja ja Teräväiset. Päivitystä varten tarvitaan ajantasaiset tiedot alueen luontoarvoista.

Kutajärven Natura-2000 alue

Silonäkinparta on yksi Kirkonselän harvinaisista lajeista (Piirros Jing Wu).

Lisätietoja:
Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
040 5148513
heikki.makinen@vesijarvi.fi
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö