Valitse sivu

Järjestyksessään 17. Europe-INBO konferenssi järjestettiin Sibeliustalolla 17. – 20.6. Tilaisuuteen osallistui noin 150 vesialan asiantuntijaa Euroopasta, Pohjois-Afrikasta ja Keski-Aasiasta. Konferenssin avasivat ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen sekä Vesijärvisäätiön hallituksen puheenjohtaja Milla Bruneau, jotka korostivat suomalaisen vesienhoidon pitkää perinnettä sekä sen yhteisöllistä luonnetta.

Konferenssissa keskusteltiin mm. vesien tilan luokitteluun liittyvistä kysymyksistä, vesiin kohdistuvista uusista uhkista, kuten mikromuoveista sekä rajavesien erityiskysymyksistä. Myös tarpeet uudistaa eurooppalaista vesilainsäädäntöä nousivat vahvasti esille. Koko EU-alueen kattavalla lainsäädännöllä on suora yhteys myös Vesijärven ja useiden muidenkin Lahden alueen järvien hoitoon, sillä eurooppalaisella tasolla annetut vesien tilatavoitteet ja niiden määrittämismenettelyt vaikuttavat suoraan siihen, kuinka Vesijärveä seurataan ja mihin asioihin kunnostustoimenpiteitä toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota.

Kongressiin osallistuneet ulkomaiset vieraat olivat huomattavan kiinnostuneita suomalaisista vesienhoidon käytännöistä, mukaan lukien Vesijärvisäätiön toimintamalli. Vesijärvellä jo itsestään selvänä pidettävä monien toimijoiden yhteistyö ei ole millään lailla selvä eikä välttämättä aina helposti toteutettavakaan toimintamalli monissa kongressiin osallistuneessa maassa. 

Konferenssivieraat pääsivät tutustumaan Vesijärveen lähemminkin 20.6. järjestetyllä risteilyllä ja melontaretkellä.    

Yhteistyössä Ranskan vesitoimiston (Agence de l ´eau), ympäristöministeriön ja Vesijärvisäätiön kesken järjestetty tilaisuus sai osallistujilta varsin positiivista palautetta, ja suomalaisten aktivoitumista INBO-verkostossa jatkossa toivottiin varsin laajasti. Tilaisuuden lopuksi julkistettiin ”Declaration of Lahti”, joka toimitetaan Euroopan komissiolle vesiasiantuntijoiden yhteisenä tahdonilmauksena siitä, mihin suuntaan eurooppalaista vesipolitiikkaa olisi tulevina vuosina ohjattava. 

Europe INBOn alustukset löytyvät täältä.

Lisätietoja:
Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
040 5148513
heikki.makinen@vesijarvi.fi
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö