Valitse sivu

Vähä-Tiilijärvellä kehittyi heinäkuussa 2018 erittäin runsas sinileväkukinta. Järven tila herätti suurta huolta kuntalaisista, sillä Vähä-Tiilijärvellä sijaitsee erittäin suosittu uimaranta. Järveltä on olemassa jonkin verran aiempaa veden laatuaineistoa, mutta niiden perusteella yhtä selkeää syytä kukinnalle ei ole pystytty nimeämään. Hollolan kunta päätti käynnistää hankkeen järven tilan kartoittamiseksi. Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö osana laajempaa vesienhoidon toimenpidekokonaisuutta Lahden seudulla 2019–2020.

Kaikilta Tiilijärviltä otettiin vesinäytteet maaliskuussa. Vastaavat näytteet otetaan kaikilta järviltä myös elokuussa osana Hollolan kunnan pienjärviseurantaa. Vähä-Tiilijärven tehostetussa seurannassa näytteitä otetaan avovesikauden aikana noin kolmen viikon välein. Kevään ensimmäiset näytteet otettiin 21.5. ja seuraavat 13.6. Vesinäytteillä selvitetään ravinne- ja happi- ja levätilanteen kehittymistä kesän aikana. Järven ravintoverkon selvittämiseksi samalla otetaan kasviplankton- ja eläinplanktonnäytteet. Ravintoverkkoselvitys sisältää myös järven koekalastuksen, joka tehdään heinä-elokuussa. Tällä selvitetään, onko järven kalasto sellainen, että sillä on vaikutusta leväkukintojen syntymiseen.

Onnenkodon palveluasumisyksikön jäähdytysvesien vaikutusta järven tilaan seurataan kesän aikana viikoittain tehtävillä näkösyvyyden sekä hapen ja lämpötilan vertikaalimittauksilla. Lisäksi lämpötilakerrostuneisuuden kehittymistä seurataan lämpötilaloggereilla, jotka mittaavat lämpötilan eri syvyyksissä puolen tunnin välein. Tutkimuksella pyritään selvittämään, nostaako järven pohjaan painuva kylmä jäähdytysvesi ravinteikasta alusvettä kohti pintaa levien käyttöön.  Jäähdytysvesien vaikutuksesta on tekeillä energia- ja ympäristötekniikan opinnäytetyö LAMK:iin.

Järven pohjasedimentin laatua, vesikasvillisuutta ja pohjaeläimistöä selvitetään niin ikään osana hanketta. Uimarannan uimavesikelpoisuutta seurataan normaalisti osana Hollolan kunnan viranomaisseurantaa.

Lisää tietoa Vähä-Tiilijärvestä löytyy Hollolan kunnan internet-sivuilla Vähä-Tiilijärvi on meille tärkeä. Siellä pyritään tiedottamaan myös mittaustuloksista jo kesän aikana. Varsinaiset tulokset ja raportoinnit valmistuvat kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä, kun näytteenotto päättyy ja esimerkiksi planktonlaskennat on saatu valmiiksi.

Lisätiedot:

Mirva Ketola
vesistöasiantuntija
mirva.ketola@vesijarvi.fi
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

Kirsi Järvinen
ympäristösihteeri
kirsi.m.jarvinen@hollola.fi
Hollolan kunta