Valitse sivu

Uudistuneiden nettisivujen myötä myös järvien karttapalvelussa on paljon uutta. Karttapalvelun ulkoasu on myös muuttunut hieman käyttäjäystävällisemmäksi ja uusia tietoja on lisätty runsaasti. Pienjärvien kohdalta löytyvät info-ruudut, joissa kerrotaan järven perustiedot, kuten pinta-ala ja suurin syvyys. Niiden järvien osalta, jotka kuuluvat vesipuitedirektiivin mukaiseen tilaseurantaan, järvestä kerrotaan järvityyppi sekä ekologinen tilaluokka. Tilaluokitus on mahdollista saada näkyviin kartalla myös värikoodein. Myös syvyyskarttoja on saatavilla aiempaa useammasta järvestä.

Kaappauskuvassa näkyvät mm. petokalaistutusten ja hoitokalastuksen symbolit sekä esimerkki järven tietolaatikosta (Arkiomaanjärvi).

Karttapalvelussa näkyvät nyt myös velvoitetarkkailun vedenlaadun seurantapisteet sekä viranomaisseurannat Vesijärvellä ja alueen pienjärvillä. Näytepisteestä avautuvassa infolaatikossa kerrotaan tarkemmin kohteessa tehtävistä analyyseistä sekä näytteenottotiheydestä.

Hoitotoimenpiteitä on päivitetty ja karttapalveluun on lisätty uutta tietoa esimerkiksi viime vuosina tehdyistä kemiallisista käsittelyistä. Vesijärven osalta kartalle on merkitty kesä- ja talviniittokohteita vuodesta 2015 lähtien. Hoitotoimenpiteitä on tarkoitus päivittää edelleen, etenkin pienjärvien osalta.

Karttapalvelu on elävä työkalu, johon edelleen lisätään olemassa olevaa tietoa. Karttapalvelua päivitetään tarpeen mukaan. 

Karttapalvelun teknisestä toteutuksesta vastasi edelleen Ari Jolma, Biwatech Oy. Toteutusta rahoitettiin Hämeen ELY-keskuksen vesienhoitoavustuksella.

Lisätiedot:
Mirva Ketola
vesistöasiantuntija
mirva.ketola@vesijarvi.fi
044 973 5137
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö