Valitse sivu

Kalastajien määriä ja harrastukseen kuluvaa rahamäärää selvitetään nyt ensimmäisen kerrran.

Vesijärvellä selvitetään Enonselällä kalastavien kalastajien vuosittainen lukumäärä ja kalastajien rahankäyttö sekä sen jakautuminen eri kalastuksen osa-alueisiin. Tarkoituksena on, että tulosten myötä voidaan jatkossa entisestään parantaa järven hoito- ja suojelutoimenpiteitä ja kuitenkin samalla tehdä kalastuksesta entistä mielekkäämpää kalastajille. Työn toteuttaa Elias Härö pro gradu -työnä Helsingin yliopistolle yhteistyössä Lahden ympäristöpalveluiden kanssa. Tulosten toivotaan olevan valmiita vuoden 2020 keväällä.

Tutkimuksessa selvitetään ensin kalastajien lukumäärä laskemalla kalastajia eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa. Laskenta tapahtuu liikkumalla Enonselällä ja havainnoimalla kalastajia. Havaituista kalastajista kirjataan kalastajan harjoittama kalastustapa (esimerkiksi pilkkiminen, pyydyskalastus tai uistelu). Kiertämällä ja laskemalla yhdellä kertaa koko Enonselkä saadaan tieto sen hetkisestä kalastajamäärästä ja harrastetuista kalastusmenetelmistä.

Enonselällä kalastavien määrää ja rahankäyttöä selvitetään

Kuva: Talvikalastajien määrää Enonselällä kartoitettiin jo viime talvena.

Kalastajien määrän kartoitus alkoi tänä talvena. Järvellä liikuttiin ja laskentaa suoritettiin jääaikaan mönkijän selästä käsin, avovesiaikaan laskenta jatkuu ja tapahtuu veneellä liikkuen. Laskenta tehdään kalastajia häiritsemättä. Jos havaitset laskentaa suorittavan venekunnan, se ei vaadi sinulta tai kanssasi kalastavilta mitään toimenpiteitä. Vilkuttaa ja moikata saa halutessaan!

Kalastajien rahankäyttöä arvioidaan alkukesästä tulevalla verkkokyselytutkimuksella. Verkkokyselyn tarkoituksena on saada arvio kalastajien rahankäytön kokonaissummasta ja sen jakautumisesta erilaisiin kalastuksen osa-alueisiin. Verkkokyselytutkimuksen vastauslinkki toimitetaan Lahden kaupungin virkistyskalastus- tai pyydyskalastuslupia lunastaneille kalastajille. Kyselyyn voi vastata myös kaikki muutkin Lahden alueella kalastavat henkilöt ja vastauksia toivotaankin mahdollisimman monelta. Kyselyyn vastataan verkossa ja kyselyyn voi vastata anonyymisti, mutta jonkin yhteystiedon antamalla vastaaja osallistuu tuotepalkintojen jakoon.

Kyselyn tuloksia käytetään Vesijärven hoitotoimien suuntaamisessa, mm. istutusten ja hoitokalastuksen osalta.

Kuva: Talvikalastajien määrää Enonselällä kartoitettiin viime talvena.

Lisätietoja:

Elias Haro
akvaattisten tieteiden maisterivaiheen opiskelija
Helsingin yliopisto
040 9679745
elias.haro@helsinki.fi

Matti Kotakorpi
vesiensuojelusuunnittelija 
Lahden ympäristöpalvelut
050 5391696
matti.kotakorpi@lahti.fi