Valitse sivu

Ohranoljet ovat järvessä syksyyn asti. Tavoitteena on estää leväkukintoja.

Asikkalan Pukalajärvellä ensimmäinen ohranolkikunnostus tehtiin vuonna 2006. Sen myötä levät vähenivät ja vesi kirkastui. Vaikutus kesti usean vuoden ajan. Uusi kunnostus aloitettiin nyt toukokuussa ja oljet poistetaan syksyllä.

Ohranolkikunnostus on verrattain vähän käytetty ja tutkittu kunnostusmenetelmä, joka perustuu olkien aerobisesti hajotessa syntyvien yhdisteiden kykyyn ehkäistä leväkasvua ja siten myös kirkastaa vettä.

Irto-olkea pakattiin putkimaiseen muoviverkkoon, jonka sisällä kulki vahvistuksena köysi. Syntyneisiin olkipötkylöihin kiinnitettiin kellukkeita, jotta ne pysyvät varmemmin veden pinnalla. Olkipötkylöitä sidottiin toisiinsa tähtimäisiksi kuvioiksi, jotka siirrettiin kellumaan sopiviin paikkoihin Pukalajärveen laskevien ojien lähistölle.

Koulutuskeskus Salpauksen ensimmäisen vuosikurssin ympäristönhoidon opiskelijat olivat mukana kokoamassa ja viemässä olkilauttoja paikoilleen. Heidän opettajansa Lauri Latvan mukaan Englannissa on selvitetty, että oljen vaikutus perustuu hitaaseen aerobiseen hajoamiseen, jossa seurauksena syntyy mm. happiradikaaleja ja vetyperoksidia, jotka heikentävät sinilevän kasvua.

– Kestänee 2-6 viikkoa ennen kuin hajotuseliöstö muuttuu suotuisaksi. Koska ohranolki hajoaa hitaasti, voi menetelmällä olla vaikutusta veden laatuun jopa puoli vuotta, sanoo Latva.

Luonnonmateriaalina ohranolki tarjoaa myös erilaisille pieneliöille hyvän elinalustan ja niiden myötä kaloille ravintoa sekä linnuille pesäpaikkoja.

Pukalajärvi

Asikkalan Kurhilassa sijaitseva Pukalajärvi on noin 31 hehtaarin kokoinen ja sen valuma-alue on noin 120 ha. Se laskee Kivisojaa pitkin Häränsilmänojaan ja siitä Vesijärveen.

Pukalajärven rannat ovat osin suota ja metsää. Ranta-asutusta on erityisesti etelärannalla. Soista suurin osa on ojitettu menneinä vuosikymmeninä, minkä seurauksena järveen on tullut paljon orgaanista ainesta sekä humusta.

Ohranolkikunnostuksen toteuttaa Pro Pukalanjärvi ry yhteistyössä Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry:n ja Koulutuskeskus Salpauksen ympäristönhoitajaopiskelijoiden kanssa. Opiskelija Sari Salonen seuraa veden laatua, mm. näkösyvyyttä, humus- ja klorofyllipitoisuutta kesän mittaan. Vesijärvisäätiö osarahoitti työtä vesienhoidon avustuksella.

Lisätietoja:

Leena Hyttinen
Pro Pukalanjärvi ry
leena.hyttinen@outlook.com
044 338 8953