Valitse sivu

Petokalarahaston neuvottelukunta päätti istuttaa tänä vuonna 3-kesäistä taimenta, 1-kesäistä kuhaa ja ankeriasta. Tavoitteena on nostaa istutuksiin käytettävää rahoitusta 20 prosentilla viime vuodesta.

Taimenen ja kuhan istutuksiin käytetään noin 11 000 euroa kumpaankin. Ankeriaan istutuksiin käytetään noin 13 500 euroa, mikäli vesialueen omistajat haluavat erityisesti niitä vesialueilleen rahoittaa. Lisäksi päätettiin tukea Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen hanketta, jossa istututetaan vastakuoriutuneita taimenen poikasia Hammonjokeen, Virojokeen, Kiikunojaan ja Haritunjokeen.

Vesijärven hoidon keskeisiin tavoitteisiin kuuluu monipuolinen kalasto, jossa kalastettavaksi sopivia petokaloja on runsaasti. Petokalarahasto toimii vesialueen omistajien, kalastusalueen ja Vesijärvisäätiön varojen turvin. Petokalaistutuksia voi tukea myös suorilla lahjoituksilla Vesijärvisäätiön kautta. Rahaston tarroja voi ostaa 5 euron hintaan niin ikään mm. säätiön nettisivujen kautta.

Lue lisää petokalarahastosta.


Lisätiedot:

Matti Kotakorpi
petokalarahaston rahastonhoitaja
matti.kotakorpi@lahti.fi