Valitse sivu

Marraskuun lopussa Vähä-Tiilijärven tilasta pidetyssä infotilaisuudessa Hollolan valtuustosalissa kävi selväksi, että yhtä selkeää syytä järven tilan heikkenemiseen ei ole osoitettavissa. Lisäksi kaikki Tiilijärvet ovat olleet aiemmin niin hyvässä kunnossa, että seuranta- ja tutkimustarve on ollut kohtuullisen vähäinen verrattuna Lahden seudun heikkokuntoisimpiin järviin.

Kesän 2018 aikana räjähdysmäisesti kasvaneet sinileväesiiintymät Vähä-Tiilijärvessä estivät järven virkistyskäyttöä ja huolestuttivat kuntalaiset perinpohjaisesti. Infotilaisuudessa joukko vesienhoidon ammattilaisia vastasi ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin.

Jatkotyön pohjaksi esiteltiin asiantuntijoiden kokoama lista toimenpiteistä, jotka olisivat tarpeen Vähä-Tiilijärven hoidon kannalta. Lista kattaa mm. järven plankton-, pohjaeläin-, kasvillisuus- ja pohjasedimenttikartoitukset, koekalastuksen, nykyistä tiheämmän vesinäytteiden oton ja hule- ja hajajätevesien kuormitusselvitysten tarkentamisen.

Hollolan kunnan ympäristösihteeri Kirsi Järvinen toteaa, että tihennetty vesinäytteiden otto ja kuormitusselvitysten tarkentaminen aloitetaan välittömästi. Hoitotoimenpiteistä päätetään selvitysten valmistuttua. Mahdollisia ovat mm. pitkäkestoinen hoitokalastus ja sedimentin kunnostus.

– Kunta on hakenut vesienhoitoavustusta hoidon käynnistämiseen Hämeen ELY-keskukselta. Valtuusto päätti tarvittavasta omarahoituksesta joulukuun kokouksessa, kertoo Järvinen.

 

Lisätietoja:

 

  • ympäristösihteeri Kirsi Järvinen, Hollolan kunta, kirsi.m.jarvinen(a)hollola.fi
  • ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, etunimi.sukunimi(a)vesijarvi.fi