Valitse sivu

Vesijärvisäätiön kesäniitot toteutti IMH-tekniikan Ilkka Harjunen. Niitot alkoivat Vesijärvellä 13.8. Lahdenpohjasta ja etenivät ripeästi Kajaanselän kautta Enonselälle, jossa niitot saatiin päätökseen 21.8. Niitettyä aluetta kertyi yhteensä kahdestakymmenestä eri kohteesta reilut 37 ha.

IMH-tekniikan Ilkka Harjunen kertoo, että Vesijärven niitot sujuivat hyvin, vaikka veden mataluus hidastikin työtä jonkin verran. Ilkka Harjusella on käytössään Truxor-merkkinen niittokone, jolla pääsee kulkemaan myös matalassa vedessä. Urakoitsijan niittotiimiin kuuluu lisäksi kaksi keruuvenettä, jotka kokoavat niitetyn materiaalin vedestä ja kuljettavat sen kohti rantaa. Useassa kohteessa mukana oli myös paikallista nostoapua. Niittojätteen poiskuljetuksesta tai läjityksestä vastasivat rannanomistajat ja osakaskunnat. Kiitos kaikille työhön osallistuneille!

Vesijärvisäätiön teettämät niitot olivat osa VeHo III -hanketta, joka sai Hämeen ELY-keskukselta vesienhoitoavustusta. Kenttämestari Esa Huhtanen kertoo, että Lahden kaupunki on niittänyt omana työnään uima- ja venerantoja Alasenjärveltä, Likolammelta, Merrasjärveltä sekä Joutjärveltä. Kaupungin niittoja on vielä tulossa Kymijärvelle sekä muutamaan kohteeseen Vesijärvelle. Edellisten lisäksi Vesijärvellä kesäniittoja ovat toteuttaneet tai toteuttavat Jarno Nummela sekä Anianpellon osakaskunta alueellaan.

Vesikasvillisuuden, erityisesti järviruo’on ja järvikaislan niitoilla pyritään vähentämään rantojen umpeenkasvua ja hajuhaittoja etenkin virkistyskäytön kannalta keskeisillä alueilla. Linnuston kannalta tärkeillä alueilla niittojen tavoitteena on ylläpitää ruovikkoalueiden monimuotoisuutta. Ruovikkoon rannansuuntaisesti avatut väylät parantavat myös hauen pääsyä kutualueille.

Katso niittosuunnitelman kohdekartta.

Lisätiedot:
Mirva Ketola
mirva.ketola(a)vesijarvi.fi
vesistöasiantuntija
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö