Valitse sivu
Vesiposti banneri

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön Blogi

Kirjoittaja Jyrki Myllyvirta toimi 

Vesijärvisäätiön hallituksen
puheenjohtajana vuodet 2007-2014
Vesijärvi ja Lahden kaupunki ovat eläneet rintarinnan kaupungin perustamisesta alkaen, tai oikeastaan jo aiemmin, 1870-luvulta, jolloin Vääksyn kanava valmistui ja Helsinki-Pietari-rata otettiin käyttöön. 

Kaupunki syntyi järven ja rautatien kohtaamisesta; kaupungin kasvu, teollisuus ja kauppa perustuivat pitkään vesi- ja rautatieliikennettä hyödyntäviin yrityksiin. Vuosikymmenien mittaan vesiliikenteen merkitys väheni, mutta kaupungin ja järven välinen suhde tiivistyi kielteisellä tavalla. Teollisuuden ja yhdyskunnan jätteet kuormittivat järveä. Asteittain jätevesien käsittely parani, mutta järven tila ei. 1980-luvulla järvi oli pahasti saastunut, ja asiaan tartuttiin.

Laajamittainen Vesijärven tutkimus käynnistettiin kaupungin ja yliopistojen yhteisenä toimintana ja etsittiin keinoja ravinnepäästöjen vähentämiseen ja veden laadun parantamiseen. Vesijärvestä tuli jo tässä vaiheessa kansainvälisesti tunnettu esimerkki alallaan.

Vesijärvi-projektit olivat suurelta osin kaupungin rahoituksen ja epävarman projektirahoituksen varassa. Vesijärvisäätiön muodostaminen vuonna 2007 antoi toiminnalle uutta jatkuvuutta, pontta ja näkyvyyttä. 

Vesijärvisäätiö rakennettiin ainutlaatuiselle pohjalle. Alueen keskeiset yritykset ja Lahden Teollisuusseura olivat aloitteentekijöitä ja säätiötä perustamassa, samoin Vesijärven ympäryskunnat, Lahti, Hollola ja Asikkala. Myös ranta-alueiden asukkaat, maan omistajat ja muut toimijat saatiin aiempaa vahvemmin mukaan.

Lähtökohtana oli koota Vesijärven suojeluun noin miljoonan euron vuotuinen panostus vakaalla pohjalla. Yritysten vaihtelevat taloustilanteet ovat aika ajoin olleet haasteena, samoin kunnallispoliittinen keskustelu pienemmissä rahoittajakunnissa. Lahden kaupunkikonserni on edelleen päärahoittaja, mutta säätiön varainhankinta on monipuolistunut ja kansalaisten osuus kasvanut. Säätiö on nostanut Vesijärven ja Päijät-Hämeen muiden järvien kunnosta huolehtimisen kansalaisyhteiskunnan toiminnan osaksi ja maakunnalliseksi hankkeeksi.

Säätiö on monella tapaa valtakunnallinen edelläkävijä. Tutkimuksen ja käytännön toimien välinen yhteys on poikkeuksellisen vahva. Kosteikkojen rakentaminen hajakuormituksen leikkaamiseksi on ollut uraauurtavaa. Nyt tehdään yhdessä kaupungin kanssa työtä hulevesien puhdistamiseksi. Säätiö on tunnustettu luotettu toimija, jonka on helppo saada kumppaneita ja valtakunnallista hankerahoitusta.

Lahden kaupungin keväällä hyväksytyn uuden strategian visio on olla rohkea ympäristökaupunki. Vesijärvi ja Vesijärvisäätiö ovat olleet ympäristökaupungiksi kehittymisen vahva punainen tai vihreä lanka, Vesijärvi on ollut konkreettinen paikallinen esimerkki, silmienavaaja ympäristötietoisuudessa, vaikka Lahden ympäristövahvuuksia ovat jo pitkään olleet myös aktiivinen luonnonsuojelu, edelläkävijyys jätteiden käsittelyssä ja kiertotaloudessa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden huomioonottaminen kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa.

Vesijärveä ei voi erottaa maailmanlaajuisista ympäristöilmiöistä. Ilmastonmuutos vaikuttaa Vesijärveen sateiden ja valumien lisääntymisenä ja jäättömän kauden pidentymisenä. Myös mikromuoviongelma näkyy yhtä lailla Suomen järvissä kuin maailman merissä. Vesijärvisäätiö on pystynyt erinomaisella tavalla osoittamaan, että paikalliset näkökulmat ja ympäristötoimet eivät saa unohtua, vaikka samanaikaisesti kannetaan perusteltua huolta maailmanlaajuisista ilmiöistä.

Vesijärvisäätiöllä on ollut onni saada toimintaan mukaan sitoutuneita ammattilaisia. Laaja vapaaehtoisten joukko on tehnyt toiminnan mahdolliseksi. Vesijärvi sinänsä, kaupunkilaisten virkistyskeidas kesällä ja talvella, on vahva motivaattori, ja Vesijärvi on osa seudun myönteistä mainetta. Säätiöllä on erinomaiset onnistumisen edellytykset myös tästä eteenpäin.