Valitse sivu

Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan jokaisen kunnan tulee selvittää alueellaan merkittävien hulevesitulvariskien alueet. Arvioinnit on tehty ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja ne tulee tarkistaa kuuden vuoden välein. Vuonna 2011 todettiin, ettei Lahdessa ole lain tarkoittamia merkittäviä hulevesitulvariskialueita.

Hulevesitulvariskialueiden perusteellinen määrittäminen edesauttaa kaavoitusta ja hulevesien hallinnan suunnittelua. Hulevesitulvariskien huomiointi kaupunkisuunnittelussa on tärkeä osa ilmastonmuutokseen varautumista. Samalla kun varmistetaan turvallinen ympäristö ja suojataan omaisuus tulvavahingoilta, saadaan pienennettyä hulevesien aiheuttamaa vesistökuormitusta.

Hulevesitulvariskialueiden luotettava selvittäminen edellyttää alueen hulevesijärjestelmän nykyisen kapasiteettitilanteen, kaupunkirakenteen tulvaherkkien kohteiden sekä keskeisiin valtaojiin ja puroihin kohdistuvien purkuvirtaamien määrittämistä. Näiden perusteella voidaan arvioida hulevesijärjestelmän välityskyvyn kapeikot ja tulvariskialueet nykytilanteessa.

Selvitystyö on tilattu Pöyry Finland Oy:ltä. Työn valmistuttua se esitellään kuntalaisille, joilla on mahdollisuus esittää asiaan omat mielipiteensä.

 

Lisätiedot:

Ismo Malin
ismo.malin(at)lahti.fi
050-5259579
vesiensuojelupäällikkö
Lahden ympäristöpalvelut