Valitse sivu

Vesijärvisäätiön koordinoima suomalais-ruotsalainen ”HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen” -hanke kokoontui toista kertaa 10. – 12.4. Lohjalla. Tällä kertaa kokousta emännöi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Hankekumppaneiden tapaamisen lisäksi Lohjan kirjaston Järnefelt-salissa pidettiin kaikille kiinnostuneille avoin kansainvälinen seminaari otsikolla ”Holistic Approach in Lake Restoration: Fish management” Seminaarissa pureuduttiin kalaston hoitoon eri näkökulmista ja tuotiin esille käytännön esimerkkitapauksia. Hanketapaamisen yhteydessä kumppaneilla oli myös mahdollisuus tutustua läntiselle Uudellemaalle suunniteltuihin kalateiden rakentamiskohteisiin.

HOLA LAKE -hankkeen kaloihin ja kalavesien hoitoon keskittyvässä työpaketissa vahvistetaan paikallisten toimijoiden osallistumista järvikunnostukseen, tuetaan kotimaisen kalan käyttöä ja kartutetaan tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Suomalaisten syömästä kalasta ainoastaan vajaa 30 % on kotimaista kalaa ja tästäkin suurin osa on viljeltyä. Hanke tarjoaa apua kalan pyyntivälineiden tekemisessä ja käytössä, kalan käsittelemisessä ja kalaruokien valmistuksessa. Päijät-Hämeessä hankkeessa on mm. rakennettu runsaampien piileväkukintojen oloissa käyttökelpoisia isorysiä sekä merkitty kaloja T-Bar-merkeillä niiden liikkeiden selvittämiseksi.

HOLA LAKE -hankkeen muut teemat ovat: ulkoisen kuormituksen vähentäminen, vesikasvillisuuden hoito sekä planktonyhteisöiden merkitys vedenlaadulle. Yhteistyöhankkeen kumppaneita ovat Vesijärvisäätiö, Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-instituutti sekä Osbyn kunta Ruotsissa. Hanke toteutetaan vuosina 2017–2019 ja sen Vesijärveen kohdistuvaa osiota rahoittavat Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry maaseuturahaston varoista.

Lisätietoja:

vesistöasiantuntija 
Mirva Ketola
mirva.ketola(a)vesijarvi.fi
044 973 5137